Yabancıya Konut Satışı Yeniden Canlandı

Geçtiğimiz yıl yavaşlama trendine giren yabancıya konut satışı, 2017 yılının ikinci çeyreğiyle tekrar yükselişe geçti.

Yabancıya Konut Satışı Yeniden Canlandı
31.08.2017 - Perşembe

Geçtiğimiz yıl yavaşlama trendine giren yabancıya konut satışı, 2017 yılının ikinci çeyreğiyle tekrar yükselişe geçti.

Yabancıya konut satışında 2017 ilk yarıyılı değerlendirildiğinde, 2016 yılı aynı dönemine göre yaklaşık %2,3 oranında, 2016 yılı II. yarıyılına göre ise yaklaşık %9,0 oranında büyüme gerçekleştiği görüldü. Bu büyümede en büyük pay Suudi Arabistan vatandaşlarına yapılan satışlar oldu. Çeyrek bazındaki artışı yaklaşık %149 olarak gerçekleşti. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu, “Yabancıya konut satışı, 2012 yılında yapılan kanun düzenlemesi ile birlikte tekrar gündeme gelmişti. Ekonominin önemli lokomatif sektörlerinden olan inşaatın GSYH içindeki payı yaklaşık olarak %8-%9 arasında gerçekleşirken, inşaat sektörünün oluşturduğu hasıla içinde yabancılara yapılan satışların payı da oldukça önem arz ediyor. Yapılan kanun düzenlemesi ile birlikte hareketli bir seyir izleyen yabancıya konut satışları, 2016 ilk çeyreği ile birlikte yavaşlama trendine girmişti. Ancak 2017 II. çeyreği ile birlikte tekrar eski hareketliliğine doğru yönelmeye başladı. 2015 yılından itibaren Türkiye’de en fazla konut alımı sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından yapıldı. 2017 ilk yarıyılı itibari ile de bu sıralamanın değişmediğini söyleyebiliriz. 2017 ilk yarıyılında, Suudi Arabistan ve Irak vatandaşlarına yapılan konut satışlarının yabancıya konut satışlarındaki payı yaklaşık %33 olarak gerçekleşti. 2016 yılı aynı döneminde bu oran yaklaşık %26 seviyelerinde idi" dedi.

Fırsat Projeleri