Şufa Hakkı Nedir?

Tapu Sicil işlemlerinde sıklıkla duyduğumuz Şufa Hakkı nedir? Şufa Hakkı süresi ne kadardır?

Şufa Hakkı Nedir?
11.08.2017 - Cuma

Tapu Sicil işlemlerinde sıklıkla duyduğumuz Şufa Hakkı nedir? Şufa Hakkı süresi ne kadardır?

Ön alım hakkı anlamına da gelen Şufa Hakkı, hisseli arazilerde satılığa çıkan hissenin aynı şartlarda hissedarlardan birisinin satın alma hakkıdır. Yani bir hissedarın hissedar olmayanlara karşı öncelikli satın alma hakkı da diyebilirz.

Hisseye dahil olan gayrimenkulun satışında hissedarların aralarında olan haklar çerçevesinde, yabancı kişilerden önce diğer hisse sahiplerinin satın alma hakkı vardır. Örneğin, hissedarlardan birisi hissesini satmak isterse bu kararının ardından diğer hissedarlara ihtarname çekmek zorunda. İhtarname ile diğer hisse sahiplerine bu hisseyi alıp almayacakları sorulur. Diğer hissedarlar satışa çıkacak olan gayrimenkulu satın alma önceliğine sahiptirler. 

Şufa Hakkı Süresi Ne Kadardır ? 

Şuf'a hakkının kullanılma süresi satışın yapıldığının öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay, öğrenilmemesi durumunda 2 yıldır.

ŞUFA HAKKI DAVASI NASIL AÇILIR?

Şufa hakkı davası asliye hukuk mahkemesinde açılır. Şufa hakkı davası alıcıya karşı açılarak kullanılır. Şufa  hakkı sahibi, payın tescili gerçekleşmeden önce satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içinde hakimin belirleyeceği yere yatırmalıdır.

Fırsat Projeleri