Konut Alımında Tüketiciye Müjde

Ön ödemeli konut satışına yeni düzenleme getirildi.

Konut Alımında Tüketiciye Müjde
13.03.2017 - Pazartesi

Ön ödemeli konut satışına yeni düzenleme getirildi. Buna göre tüketici, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden sonra iki yıl içinde sözleşmeyi iptal edebilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından konut satışındaki bu düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre alıcı, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmesini fesh edebilecek.

Sözleşmenin tüketici tarafından iptal edilmesi halinde satıcı, konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi sebebiyle oluşacak harç, vergi gibi yasal yükümlülüklerden doğan masraflarla sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 ay için sözleşme bedelinin yüzde 2'sine, 3-6 ay arası için yüzde 4'üne, 6-12 ay arası için yüzde 6'sına ve 12-24 ay arası için yüzde 8'ine kadar tazminat ödenmesini talep edebilecek.

TÜKETİCİNİN HERHANGİ BİR BEDEL ÖDEMEYECEĞİ DURUMLAR

Tüketici, sözleşmeden dönme hakkını, "satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi, tüketicinin ölmesi, tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi, tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi, bir konutun birden fazla tüketiciye satılması" hallerinde ise herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecek.

SÜRE 180 GÜN

Ön ödemeli konut satışının iptalinde tüketiciye ödenecek tutarın ise 180 gün içinde ödenmesi zorunluluğu getirildi.

Fırsat Projeleri