Kira Sözleşmesinde Bilinmesi Gereken Hususlar

Taşınmaz bir gayrimenkul kiralanırken mülk sahibi ile kiracı arasında bir sözleşme imzalanır. İşte kira sözleşmesinde bilinmesi gereken hususlar..!

Kira Sözleşmesinde Bilinmesi Gereken Hususlar
08.08.2017 - Salı

Taşınmaz bir gayrimenkul kiralanırken mülk sahibi ile kiracı arasında bir sözleşme imzalanır. İşte kira sözleşmesinde bilinmesi gereken hususlar..!

Mülk sahibi ile kiracı arasında karşılıklı yükümlülüklerin bulunduğu belgeye kira sözleşmesi denir. Daha sonra problem yaşanmaması için kira sözleşmeleri hem mülk sahibi hem de kiracı için önem teşkil etmektedir. Kira sözleşmeleri 2011 yılından itibaren "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu" kapsamında yer almaktadır. 

Kira sözleşmeleri kiracı ile mülk sahibi arasında doğabilecek sorunları önlemeye yöneliktir. Bu sözleşmelerin yazılı olma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır ancak sonraki dönemlerde sıkıntı yaşanmaması için her iki tarafın da elinde yazılı belge olması doğabilecek sorunları önlemek açısından önemlidir. Bu nedenler hem kiracı hem de mülk sahibi kira sözleşmelerini yazılı olarak yapmalı ve imzalamalıdır. Böylece sözleşmeler resmiyet kazanır. Ayrıca büyük yükümlükleri olan sözleşmelerde ileride sıkıntılar doğmaması adına noter huzurunda kira sözleşmesi de yapılabilir.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kira sözleşmelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 yılın dolmasına 15 gün kala kiracı sözleşmesini yenilemek isterse bunu mülk sahibine bildirmeli. Bildirilmediği takdirde kira sözleşmesi aynı şartlarda 1 yıl daha uzamış olur. 1 yıl dolmadan kira sözleşmesi feshetmek istenirse bu durum mülk sahibini insiyatifine kalmıştır. 

KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kira sözleşmesinde imzayı atan kişinin mal sahibi olup olmadığı kontrol edilmeli. 

- Kira sözleşmesinde belirtilen adresin, kiralanacak yer olup olmadığı kontrol edilmeli. 

- Kira ve artış bedeli sözleşmede açıkça belirtilmeli.

- Kiracı ve mülk sahibinin adı soyadı ve TC kimlik numarası gibi ana unsurların sözleşmede yer alıp almadığına dikkat edilmeli.

- Kira sözleşmesi kefiller huzurunda yapılıyorsa kefillerin de imzası sözleşmede yer almalı. 

- Kira bedellerinin, mal sahibinin hangi banka hesabına ve hangi tarihler arasında ödeneceği net bir şekilde sözleşmede belirtilmeli

- Kiralama için depozito bedeli ödeniyorsa bunun ne için ne kadar verildiği, hangi şartlarda geri alınacağı açıkça belirtilmelidir. 

- Kira sözleşmesinin her sayfasına hem kiracı hem de ev sahibi imza atmalıdır.

- Kira sözleşmesinin bir kopyası kiracıda, diğer kopyası da mal sahibinde kalmalıdır. 

Kira Sözleşmesi Noter Onayı Gerekir Mi?

Fırsat Projeleri