Kira Sözleşmesi Noter Onayı Gerekir Mi?

Kiracı ve mülk sahibi arasında anlaşma, kira sözleşmesi ile sağlanıyor. Peki, kira sözleşmesi noter onayı gerekir mi?

Kira Sözleşmesi Noter Onayı Gerekir Mi?
21.06.2017 - Çarşamba

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini zamanında ve eksiksiz ödemeyi üstlendiği kabul ettiği, karşılıklı olarak anlaşma sağlamak amacıyla yapılan sözleşmedir. Bu durum kira sözleşmesi noter onayı gerekir mi? Sorusunu akla getirmektedir.


Kira sözleşmesi süreli ve süresiz olmak üzere iki kısma ayrılır. Süreli kira sözleşmelerinde kararlaştırılan süre sona erdiğinde kiralama süreci de biteceğinden sözleşme de biter. Kalan kira sözleşmeleri süresiz sözleşmeler sınıfına girer. Peki, kira sözleşmesi noter onayı gerekir mi?


Kira sözleşmesi noter onayı gerekir mi?


Mal sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesi kapsamında kanun kapsamında herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak taraflar karşılıklı anlaşma yoluna vararak sözleşmenin ispat gücünü artırmak ve hak kaybı yaşamamak adına istedikleri takdirde noter onayı da alabilirler.
Kira sözleşmelerinde noterde imzalamak istemeyen taraflar isimlerini, tarihi ve ilgili bilgileri belirterek de kendi aralarında mutabakata varabilirler.

Fırsat Projeleri