Kira Kontratı Geçerliliği Ne Kadar?

Kiracılar ve ev sahipleri arasında imzalanan en önemli belge kira kontratıdır. Peki, kira kontratı geçerliliği ne kadar?

Kira Kontratı Geçerliliği Ne Kadar?
20.06.2017 - Salı

Evin kiralanma işlemlerinde ev sahibi ve kiracı arasındaki karşılıklı sözleşmeyi içeren resmi belge olan kira kontrat oldukça önemli bir konudur. 


Kira Kontratı Nedir? 


Her iki tarafa da hak ve sorumluluk getiren kira kontratı, daha detaylı bir anlatımla kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödemeyi üstlendiği sözleşme bütünü olarak tarif edilebilir. Kira kontratı yapıldıktan sonra ise kira kontratı geçerliliği ne kadar? Sorusu akla gelmektedir. 


Kira Kontratı Geçerliliği Ne Kadar? 

Kira kontratı geçerliliği ne kadar? Sorusuna cevaben, yazılı ve sözlü olarak yapılabilen kira kontratında geçerlilik süresi ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Kira kontratlarında geçerlilik süresinde noter onayı alma zorunluğu bulunmuyor. Başlangıç olarak ortalama 1 yıl için yapılan kira kontratı geçerliliği tarafların isteğine bağlı olarak sürdürülmektedir.


Belirli ve belirli olmayan sürelerde yapılan olmak üzere 2 gruba ayrılan kira kontratlarında, belirli süre için yapılan sözleşmelerde önceden belirlenen bir süre olduğu için süre sona erdiğinde sözleşme de bitiyor. Belirsiz kira kontratlarında ise önceden belirlenmişi sınırlandırılmış bir süre söz konusu olmadığı için sözleşmenin devam etmesi ya da bitirilmesi iki tarafın isteğine bağlı olarak değişiyor.

Fırsat Projeleri