Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır?

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş mümkün müdür? Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır?
15.08.2017 - Salı

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş mümkün müdür? Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl yapılır? sorusunun cevabını vermeden önce kat irtifakı ve kat mülkiyeti tanımlarına değinelim. Kat irtifakı inşaatı henüz tamamlanmamış olan arsa üzerinde alınması planlanan dairenin hissesine düşen arsa tapusudur. Kat mülkiyeti ise tamamlanmış bir yapının herhangi bir bölümünün (daire, bina, iş yeri, depo ) o yapıdan ayrı ve bağımsız bir şekilde haklarını almasıdır. Bu haklar kanun tarafından verilir ve tapu sicil kütükleri gibi resmi kayıtlara da geçer.

Peki kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl yapılır? Tapu kütüğünde yapılan ufak bir düzeltmeyle kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş mümkündür. Kat irtifakı alındığında, tapu dairesindeki kat mülkiyeti kütüğünde “tapunun cinsi” kısmı “arsa” olarak belirtilmektedir. İskan ruhsatı alınır alınmaz, ilgili kısım “arsa” yerine “bina” olarak değiştirilir. Böylece kat mülkiyeti tapusu elde edilmiş olunur. Bunun için belediyelerin iskan ruhsatı vermeye karar verdiğinde, bunu bildiren yazıyı tapu kadastroya göndermesi ve tapu müdürlüğünün gerekli düzeltmeyi yapması yeterli oluyor.

BAŞVURUYU KİM YAPAR?

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için mülk sahipleri içlerinden bir temsilci seçer veya bir emlak müşaviri ile anlaşır. Bu kişi bina iskan ruhsatını alarak belediyeye sunar. Belediye de tapu müdürlüğüne iskan ruhsatının verilmesi gerektiğini belirten yazı yazmalıdır. Temsilci de bu yazıyı tapu müdürlüğüne vermeli ve böylece binanın tapu haritasına işletmelidir. Seçilen temsilci, işlemin yapılmasının ardından tapu müdürlüğüne giderek tapu kütüğünde yer alan “tapunun cinsi” bölümünü “arsa”dan “bina”ya dönüştürmeli ve kat mülkiyeti tapusunu almalıdır.

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş başvurusunu müteahhitler yapmalıdır. Bu işlem için gerekli olan tüm masraflar müteahhit tarafından karşılanmalıdır. Bina sakinlerinin yasal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak müteahhit ölmüşse veya iflas etmişse iskan ruhsatının alınması, alınmadığı durumda para cezasını ödemek ev sahiplerinin yükümlülüğündedir. 

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Belgeler

Fırsat Projeleri