Döviz Artışı Konut Fiyatlarını Etkiler Mi?

Döviz kurundaki artış ve konut fiyatları arasındaki ilişkiyi araştıran Uzmanlar döviz artışının konut fiyatlarına etkisinin sınırlı olacağını söylüyor.

Döviz Artışı Konut Fiyatlarını Etkiler Mi?
17.08.2017 - Perşembe

Döviz kurundaki artış ve konut fiyatları arasındaki ilişkiyi araştıran Uzmanlar döviz artışının konut fiyatlarına etkisinin sınırlı olacağını söylüyor.

Uzmanlar, konut fiyat artışı ile kur artışı arasındaki bağı inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu Uzmanlar, piyasa koşullarında döviz kurundaki artışların konut fiyatlarına etkisinin sınırlı kalacağını ön görüyor.

Dövizde ciddi bir hareket olmasına rağmen döviz kuru konut fiyatları ilişkisinin konu edinmediğine değinen uzmanlar, geçen yıla kadar döviz kurlarındaki kıpırdanmanın ardından önde gelen inşaat şirketlerin yöneticileri tarafından döviz kurlarındaki hareketliliğin konut maliyetlerini etkileyeceği yönünde fikir beyan ettiklerini ve bu bağlamda da ev almayı düşünenlere kurlarda meydana gelen artış konut fiyatlarına yansımadan alım yapmalarını tavsiye ettiklerini hatırlatıyor.

İnşaat firmaları yöneticileri tarafından yapılan bu açıklamaları iki başlık altında inceleyen uzmanlar, bu söylemlerden  'Döviz kurlarındaki artış konut maliyetlerini artırır', 'Konut maliyetlerindeki artış konut fiyatlarını artırır' önermelerini çıkararak döviz -konut artışı ilişkisini inceliyor.

"Bu önermelere göre döviz kurlarındaki artış inşaatta kullanılan girdilerin fiyatlarını yükseltecek ve yeni konut imal etmek daha pahalı hale gelecektir. Daha pahalıya imal edilen konut ise doğal olarak daha yüksek fiyata satılacaktır. İlk bakışta gayet mantıklı görünen bu analizin biraz irdelenmesi gerekiyor" diyen uzmanlar, Konut= Arsa + Yapı şeklinde formülüze ederek, "Konutun bileşenlerinden arsayı ithal etmediğimize göre döviz kurlarındaki artışın arsa maliyetlerine etkisi olacağını düşünmemiz mantıklı değil. Mantıklı olan döviz kurlarındaki artışın konutun yapım maliyeti üzerinde etkili olmasıdır. Bu etkinin derecesi de yapıda ne kadar ithal girdi kullanıldığıyla ilişkilidir" çıkarımında bulunuyor.

Döviz kurlarındaki artışın en fazla yapım aşamasında kullanılan malzemenin ithal ürün olup olmamasıyla ilişkili olacağı yönünde görüş bildiren uzmanlar, bunun da konut fiyat artışlarına sınırlı yansıyacağı görüşünde birleşiyor.  

Fırsat Projeleri