Damga Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Her yıl düzenli olarak alınan damga vergisi beyannamesi ne zaman verilir? 2017 damga vergisi oranları ne kadar? İşte detaylar...

Damga Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?
13.10.2017 - Cuma

Her yıl düzenli olarak alınan damga vergisi beyannamesi ne zaman verilir? 2017 damga vergisi oranları ne kadar? İşte detaylar...

Damga vergisi, kişiler veya kurumlar arasında yapılan hukuki değer taşıyan tüm sözleşmelerden alınan vergi türüdür. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği oranlarda alınır. Kişiler arası yapılan sözleşmelerde her iki tarafın da damga vergisi ödeme zorunluluğu vardır. Ancak resmi kurumlar ile kişiler arasında yapılan sözleşmelerde, kişiler damga vergisini ödemekle yükümlüdür. Resmi kurumların damga vergisi ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ NEDİR?

Damga vergisi beyannamesi, mükellef veya vergi sorumluları tarafından borç miktarını hesaplamak için belli dönemlerde vergi dairelerine verilen çizelgedir. 

Damga vergisi beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen dönemlerde gönderilir. Damga vergisi beyannamesi, sonraki ayın 23. gününün akşamına kadar vergi dairesine bildirilir ve ödemesi 26. günün akşamına kadar yapılır. Örneğin Mart ayında yapılan bir sözleşmenin damga vergisi beyannamesi Nisan ayının 23. gününün akşamına kadar verilir ve 26 Nisan'a kadar ödenmesi gerekir. Resmi tatillere denk gelen günlerde ise ödeme günü sonraki iş gününe kadar uzatılır.  

2017 DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Yıllık gelir vergisi beyannameleri 51,80 TL

Kurumlar vergisi beyannameleri 66,20 TL

Katma değer vergisi beyannameleri 32,70 TL

Muhtasar beyannameler 32,70 TL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)  32,70 TL

Gümrük idarelerine verilen beyannameler 66,20 TL

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler  24,50 TL

Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 24,50 TL

Fırsat Projeleri