Damga Vergisi Beyannamesi Nedir? Ne Zaman Verilir?

Damga vergisi beyannamesi nedir? 2017 yılı damga vergisi oranları açıklandı. İşte detaylar...

Damga Vergisi Beyannamesi Nedir? Ne Zaman Verilir?
10.08.2017 - Perşembe

Damga vergisi beyannamesi nedir? 2017 yılı damga vergisi oranları açıklandı. İşte detaylar...

Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir tür vergi çeşidir. Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanların "Damga vergisi beyannamesi" vermesi gerekiyor. Damga vergisi beyanname süresi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanır.

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuzu karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin damga vergisi beyannamesi, izleyen ayın 23.günü akşamına kadar veriliyor. Beyanname verilen ayın 26.günü akşamına kadar ise ödeniyor.

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuzu karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin damga vergisi beyannamesi, damga vergisine tabi kağıtın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan ediliyor. Ödeme ise beyanname verme süresi içinde ödeniyor.

Fırsat Projeleri