Yapı Denetim Sistemi Nedir?

Türkiye'deki inşaat sektörü içinde yer alan yapı denetim sistemi nedir? Ne zaman yürürlüğe girmiştir? İşte detaylar...

Yapı Denetim Sistemi Nedir?
15.08.2017 - Salı

Türkiye'deki inşaat sektörü içinde yer alan yapı denetim sistemi nedir? Ne zaman yürürlüğe girmiştir? İşte detaylar...

Yapı denetim sistemi, özel sektör yapılarının yapı denetimi için uygulanan yazılım otomasyon sistemidir. 2001 yılında yürürlüğe giren 4708 sayılı kanunun ‘Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

Yapı denetim sistemi ile denetimsizlikten oluşan aksaklıkları gidermek amaçlanmaktadır. 2001 yılında yapılan yasal düzenleme mağdurların kayıplarını hukuki yollarla karşılayabilmesine, sorumluların cezalandırılmasına olanak sağlamıştır.   

Kanunun yürürlülüğe girmesi ile birlikte ülkemizde inşa edilecek her cins yapı, AHS’nin de aralarında bulunduğu Yapı Denetim Kuruluşları’nın denetimine tabi tutulmaya başlanmıştır. 

DENETLEMEYİ KİMLER YAPAR?

Tüzel kişiliğe sahip, yalnızca yapı denetim işiyle uğraşan, yasanın belirttiği çok sayıda şartı yerine getirebilen, geniş bir teknik kadroya sahip ve bunların sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bu işi yapmak üzere izin belgesi almaya hak kazanan kuruluşlar bu denetlemeyi yapabilir. 

Sistem, yürütme görevini üstlenen T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından işletilmektedir. YİGM, yapı denetiminde yer alan diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşlarına ilgili görevleri çerçevesinde sistem yetkisi verir.
 

Fırsat Projeleri