Trampa Nedir?

Kelime anlamı takas olan Trampa birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Peki trampa nedir? Trampa nasıl yapılır? Trampa sözleşmesi nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Trampa Nedir?
17.05.2018 - Perşembe

Kelime anlamı takas olan Trampa birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Peki trampa nedir? Trampa nasıl yapılır? Trampa sözleşmesi nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Taşınır ya da taşınmaz malların başka bir mal ile değiştirilmesine trampa denir. Trampada değiştirilecek olan malların değer bakımından birbirine eşit olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Mülk sahibi ile anlaşılması durumunda trampa yapılacak mallar arasındaki değer farkı para ile ödeme yapılarak eşit duruma getirilebilir. Tapu sicil müdürlüğü, trampa yapılırken aradaki değer farkının kapatılması gibi bir talepte veya yaptırımda bulunamaz.

TRAMPA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Trampa yapılacak taşınmazların aynı yerleşim bölgesinde bulunma zorunluluğu yoktur. Trampa tapu sicil müdürlüklerinde yapılır. Trampa yapılabilmesi için bazı belgeler istenmektedir. işte o belgeler;

- Trampa yapılacak olan taşınmazların tapu senedi, eğer tapu senedi bulunmuyorsa ada ve parsel numarası

- Tarafların fotoğraflı nüfus kağıtları veya pasaportları

- Tarafların son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları

- Trampa sözleşmesinde mal sahibi vekil ile temsil edilecekse bu vekâlete ilişkin bir belge

- Tüzel kişilikler için vergi numaraları

TRAMPA İŞLEM ÜCRETİ

Tapuda Trampa harcı adı altında alıcı ve satıcıdan binde 20 olmak üzere toplamda binde 40 Tapu harcı tahsil edilir. Buna ek olarak bazı durumlarda Sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

TRAMPA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Madde 1-

TARAFLAR :

Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.

Madde 2-

KONU :

İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.

Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

../../…. tarihinde ………………..’…’ya, …’da …………………………’i …. ’ye teslim edeceklerdir. Taraflar trampaya konu olan …………………………. ve …………………………’nin sağlam olduğunu karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.

Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde …………………’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar birer nüsha almışlardır.

Fırsat Projeleri