Tapuda Cins Değişikliği

Tapu üzerinde birçok değişiklik yapılır. Bunlardan biri de cins değişikliğidir. Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır? İşte detaylar...

Tapuda Cins Değişikliği
11.08.2017 - Cuma

Tapu üzerinde birçok değişiklik yapılır. Bunlardan biri de cins değişikliğidir. Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır? İşte detaylar...

Cins tahsisi olarak da bilinen cins değişikliği bir taşınmaz malın yapısız iken yapılı, yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla iken arsa; arazi iken bağ, bahçe, tarla durumuna dönüştürmek için tapuda sicilinde yapılan değişikliklerdir. 

Peki tapuda cins değişikliği için ne gerekli? Tapuda cins değişikliği yapılabilmesi için istenilen belgeler ve bir dilekçe ile kadastro müdürlüğü veya şefliklerine başvurulması gerekiyor. 2017 yılında belirlenen cins değişikliği harcı, gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden on binde 5 oranındadır. Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edilebiliyor. 

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

- Gayrimenkulün tapu senedi

- Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı

- Yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı

- Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafı

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

İlimiz merkez…………..mahallesi, tapunun………………..Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan ,Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadastro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.

TARİH :

T.C NO:

ADI ve SOYADI:

ADRES:

TELEFON:
 

Fırsat Projeleri