Tapu Sahiplerini Yakından İlgilendiren Haber!

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren ve önümüzdeki 4 yıl boyunca vergilendirmeye esas olacak metrekare birim değerlerine itiraz süresi yarın sona eriyor.

Tapu Sahiplerini Yakından İlgilendiren Haber!
05.09.2017 - Salı

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren ve belediyelerce ilan edilen ve önümüzdeki 4 yıl boyunca vergilendirmeye esas olacak olan metrekare birim değerlerine itiraz süresi yarın sona eriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mazars Denge İstanbul Vergi Ortağı Dr. Numan Emre Ergin, tapu sahiplerini uyararak itiraz süresinin 7 Eylül 2017 tarihinde sona ereceğini dile getirdi. 2018 yılı ve sonrasında temel alınacak vergi değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararlarının Haziran ayı sonu itibariyle ilgili muhtarlıklara bildirilmiş durumda olduğunu aktaran Numan Emre Ergin, "Bazı büyük şehirlerde özellikle bazı ilçelerde takdir komisyonlarınca belirlenen değerlerin önceki yıllara oranla oldukça yüksek olduğu görülmektedir" şeklinde konuştu.

DAVALAR 7 EYLÜL'E KADAR AÇILMIŞ OLMALI

Emre Ergin, söz konusu takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde dava açılmazsa tespit edilen bu değerlerin kesinleşeceğini belirterek, "Takdir komisyonlarınca belirlenen bu değerler Maliye Bakanlığının 2017/1 sayılı İç genelgesi uyarınca 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili ticaret odaları, ziraat odaları, muhtarlıklar ve belediyelere bildirilmiştir. Dolayısıyla takdir komisyonu kararlarına karşı 30 Temmuza kadar dava açılması gerekmekteydi. Ancak bu tarihin adli tatile denk gelmesi nedeniyle dava açma süresi adli tatilin son bulmasını müteakip 7 gün uzamıştır. Dolayısıyla davaların en geç 7 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar açılması gerekmektedir. Dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde açılmalıdır. Ayrıca davanın açılması takdir komisyonu kararının uygulanmasını durdurmadığından açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talep edilmelidir. Binalar için takdir komisyonları arsa (payı) bedellerini sokak ve caddeler itibariyle belirlediğinden bir cadde veya sokakta bir kişinin açtığı davadan bütün sokak/cadde sakinleri yararlanabilir. Dava açma maliyeti ise 31.40 TL’lik başvuru harcından ibarettir" ifadelerini kullandı.

EMLAK VERGİSİ BELEDİYELER İÇİN ÖNEMLİ YERE SAHİP

Emlak Vergisi'nin diğer vergilerden farklı olarak merkezi hükümet tarafından değil, belediyeler tarafından tahsil edildiğini anımsatan Emre Ergin, söz konusu vergilerin belediye gelirleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Emre Ergin, sözlerini şöyle tamamladı: "Emlak Vergisi Kanunu uyarınca bina ve arazi vergilerinin matrahı vergi değeridir. Vergi değeri takdir komisyonlarınca her dört yılda bir belirlenmekte, ilerleyen yıllarda ise Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, takdir komisyonlarınca belirlenen vergi değeri sadece emlak vergisi açısından değil aynı zamanda gayrimenkul alım satımında ortaya çıkan tapu harcı açısından da önemlidir. Zira Harçlar Kanunu uyarınca taşınmaz satışlarında tapu harcına esas satış bedeli vergi değerinden az olamamaktadır"

Fırsat Projeleri