Tapu Belgesindeki Terimlerin Anlamı

Tapu işlemleri karışık gibi gözükse de adımlar doğru ve eksiksiz atıldığı takdirde süreç sorunsuzca atlatılır. Peki tapu belgesindeki terimlerin anlamı nedir?

Tapu Belgesindeki Terimlerin Anlamı
09.08.2017 - Çarşamba

Tapu belgeleri; arsa-arazi-tarla tapusu, cins tashihli tapu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ve devre mülk tapusu olmak üzere beşe ayrılır. Peki Tapu belgesindeki terimlerin anlamı nedir?

Ev bulma sürecinin ardından tapu işlemleri başlar. Tapu işlemleri karışık gibi gözükse de adımlar doğru ve eksiksiz atıldığı takdirde süreç sorunsuzca atlatılır. Peki tapu belgesindeki terimlerin anlamı nedir? İşte detaylar...

Tapu belgesindeki bilgileri Üst bölüm, Orta bölüm ile Alt bölüm olarak 3 grupta inceleyebiliriz.

ÜST BÖLÜM

Bu bölümdeki bilgiler Ana Gayrimenkul bilgileri içindir. Mülkün konuma ilişkin İli, İlçesi, Mahalle-Mıntıka-Mevki v.s. bilgileri belgenin üst kısmında yer alır. Gayrimenkulun yeri, konumu ve ve yüzölçümü hakkında bilgi veren Pafta-Ada-Parsel terimleri bu bölümde yer alır. Pafta numarası; arazilerin teknik usuller doğrultusunda ölçülüp, belirlenmiş oranlarda küçültülerek haritaya çizilmesi ile belirli ölçekteki bu büyük haritalarda, plan veya modeli oluşturan her bir parçalardan birisidir. Ada numarası; çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, göl, deniz gibi doğal ya da yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğudur. Ada numaraları 101'den başlamaktadır. Parsel numarası ise ülkemizdeki imar yasalarına göre sınırları belirlenmiş arazi alanlarıdır. Her ilin parsel numarası vardır. Yine bu bölümde yer alan yüzölçüm bilgisi taşınmazın kayıtlı olduğu parselin büyüklüğü hakkında bilgi vermektedir. Niteliği bilgisi Ana Gayrimenkulün niteliğinin belirtildiği bölümdür. Tapunun cinsine göre kat mülkiyeti, kat irtifakı veya devre mülk mü olup olmadığı bu bölümde seçilir.

ORTA BÖLÜM

Bu bölüme örnek kapıcı odası ve sığınakları verebiliriz. Bu bölümde mülkün kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamışsa düz metin şeklinde açıklama-edinme bölümü bulunur. Tapu eğer satış karşılığı alınmışsa satış bedeli ve niteliği bulunur. Bu bölümde yer alan Arsa Pay terimi; kat irtifakı veya kat mülkiyeti oluşturulmuş binalarda, her bağımsız bölüme verilmiş payı ifade etmektedir. Doğal afetler gibi sebeplerle arsa üzerindeki binanın yıkılması durumunda, bu oran nispetinde arsa toplam metrajı üzerinde hakkınız var demektir. Blok Numarası; kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan yerlerde parsel üzerinde birden fazla blok varsa o bloğun numarasının yer aldığı bölümdür. Blok numarası var ise onaylı mimari projesinin vaziyet planından size gösterilen blok’un satın aldığınız blok olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Kat Numarası; bağımsız bölümün kaçıncı katta olduğunu gösterir. Bağımsız Bölüm Numarası ise dairenin numarasını ifade eder. Edinme Sebebi – Açıklama bölümünde, Tapu sicilinde Tapu senedinin yenilenmesi ile ilgili en son yapılan işlem açıklaması yer alır. Sahibi; kısmında tapunun maliki yer alır. İsmin sağ kısmında ise varsa sahip olduğu hisse oranı, hisseli değil ise “Tam” ibaresi bulunur.

ALT BÖLÜM

Bu bölümde; “Geldisi”, Yevmiye”,”Cilt”,”Sahife”,”Sıra” numaraları, Tarihi ile “Gittisi” kısımları yer alır. “Geldisi” bölümünde Tapu sicilinde daha önceden yapılan değişiklikler ile değişime uğradı ise, eski Cilt,Sahife,Sıra ve Tarih bilgileri bulunur. Sahife Numarası; incelenen tapu kütüğünde gayrimenkulün kayıtlı olduğu sayfayı gösterir. Tapu bilgilerinin tutulduğu kütük kayıtları; Yevmiye, Cilt, Sahife Ve Sıra Numaraları bölümünde yer alır. Yevmiye Numarası; yevmiye defterlerinden alınarak tapu kütüğünde yapılan işlemin yanında belirtilen numaradır. Tarih kısmına tapunun düzenlendiği tarih yazılır. 

Tapu belgesinde fotoğraf olması şart değildir. Çünkü müdürlük sisteminde zaten fotoğraf bulunmaktadır. 
 

Fırsat Projeleri