Sığınak Yönetmeliği Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre binalarda belediyeden aldığınız projede sığınak olarak gösterilen yer tüm kat maliklerinin ortak yeridir. Peki, sığınak yönetmeliği nedir? İşte cevabı…

Sığınak Yönetmeliği Nedir?
17.05.2018 - Perşembe

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre binalarda belediyeden aldığınız projede sığınak olarak gösterilen yer tüm kat maliklerinin ortak yeridir. Peki, sığınak yönetmeliği nedir? İşte cevabı…

İmar Kanunundaki kriterlere uygun olan binalarda, çıkarılan yönetmelikte sıralanan koşullar ve ölçülere göre zorunlu hale getirilen sığınaklar pek çok açıdan büyük önem arz etmektedir. Peki, sığınak nedir? Sığınak Yönetmeliği ile ilgili bilgiler öncesinde sığınaklar ile ilgili bilgi verelim: 

Sığınak Nedir?

Sığınak nükleer, klasik ve modern silahlarla, biyolojik ve kimyasal savaş maddelerinin tesirleri ile insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zorunlu canlı ve cansız değerleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yapılarıdır. 
İmar Kanunu kapsamındaki maddelere uygun olarak yapılan binalarda yaşam alanlarının dışında kalan belirli yerlerin ayrılarak sığınak yapılması zorunlu. 1988 tarihli sığınak yönetmeliğine göre 8 ve daha az daireli binalarda sığınak zorunlu değildi. 2010 tarihinde yapılan değişiklikle 12 ve daha az daireli binalarda sığınak yapılması zorunlu değil artık. 

Sığınak Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli? 

Sığınaklardan beklenen yararın sağlanması için yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkün: 
- Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanmış olması.
- Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi.
- Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir niteliğe sahip olması.

Sığınak yapımındaki amaçları can ve mal kaybını en aza indirmek, Hazırlıklı olma imajı verilerek caydırıcılığı sağlamak ve az masrafla toplu koruma imkanı yaratmak şeklinde sıralayabiliriz. Peki, sığınak yönetmeliği nedir? 

Sığınak Yönetmeliği Nedir?

Sığınakların belli bir düzende ve kurallar çerçevesinde kullanıma en uygun biçimde hayata geçirilmesini sağlayan, kapsamını belirten kurallar bütününe sığınak yönetmeliği denmektedir. Aşağıda 1998 tarihine ait olan Sığınak Yönetmeliği’nin 1. Bölümünü inceleyebilirsiniz:

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik;

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerinin uygulandığı alanları,

3194 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince imar mevzuatı yönünden belediyelerin görev alanlarına giren yerleri,

Ülkemizde çeşitli harp silah ve vasıtalarının tesirlerine karşı imar mevzuatına göre yapılacak sığınak çeşitleri ve bunların nerelerde, ne suretle, kimler tarafından yaptırılacağına, kullanılacağına, bakım ve muhafazalarına ilişkin hükümleri, kapsar.

Fırsat Projeleri

Queen Bomonti

İSTANBUL / ŞİŞLİ

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Sinpaş Finans Şehir

İSTANBUL / ÜMRANİYE

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Eston Şehir Koru

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Nef Reserve Kandilli

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Akzirve Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat