Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 21 Gayrimenkulü Özelleştirecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 9 ilde 21 gayrimenkulü satış usulüyle özelleştireceğini duyurdu. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göer Ankara, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Edirne, İstanbul, Kars, Muğla ve Van'da yer alan 21 gayrimenkul satış yöntemi ile özelleştirileceği bildirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 21 Gayrimenkulü Özelleştirecek
12.06.2018 - Salı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 9 ilde 21 gayrimenkulü satış usulüyle özelleştireceğini duyurdu. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göer Ankara, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Edirne, İstanbul, Kars, Muğla ve Van'da yer alan 21 gayrimenkul satış yöntemi ile özelleştirileceği bildirildi.

6 Temmuz 2018'e kadar özelleştirmeye ilişkin teklifler verilebilecek. Bu arada İhaleler ise pazarlık usulü gerçekleştirilecek. 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada özelleştirmelere ilişkin şu bilgiler verildi:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından muhtelif taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

1 - İhaleler için son teklif verme tarihi 06.07.2018’dir

2 - İhaleler, “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir.

3 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.

4 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecektir. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

5 - İhale konusu taşınmazlar için hazırlanan Şartname bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR400001001745387756615738,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667,

- T. Halk Bankası A.Ş. TR250001200945200083000006

numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcı (Ortak Girişim Grubu olması halinde, üyelerden birinin ismi olması da yeterlidir) ile ihaleye konu taşınmaz ismi belirtilecektir. Şartname için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6 - Her bir ihale için ayrı Şartname alınması zorunlu olup, son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine elden teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - İhalelerle ilgili diğer hususlar ��hale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

Fırsat Projeleri

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Haftanın Fırsat Projesi 1

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE

Projedefırsat’a Özel %15 İndirim Avantajı!

Projedefırsat’a Özel %15 İndirim Avantajı!

Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Akzirve Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat

Metrolife

İSTANBUL / SANCAKTEPE

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Aydos Country

İSTANBUL / SANCAKTEPE

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika