Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Şartları?

Dönüşüm kapsamında hak sahiplerine tanınan ayrıcalıklardan olan kira yardımını alabilmek için bazı koşullara sahip olmayı gerektiriyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli koşullara sahip olan hak sahipleri, kira yardımından yararlanabiliyor.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Şartları?
25.05.2018 - Cuma

Gayrimenkul sektöründe son yıllarda sıkça gündeme gelen Kentsel Dönüşüm konusu içerdiği önemli konularla güncelliğini koruyor. Kentsel Dönüşüm ile gündeme gelen konulardan biri de, dönüşüm kapsamında yıkılacak evlerde barınan vatandaşlara yapılacak olan kira yardımı idi. Dönüşüm kapsamında hak sahiplerine tanınan ayrıcalıklardan olan kira yardımını alabilmek için bazı koşullara sahip olmayı gerektiriyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli koşullara sahip olan hak sahipleri, kira yardımından yararlanabiliyor.

Bu anlamda dönüşüm kapsamında riskli olarak tespit edilen ve yıkılan yapıların sahiplerine kanun çevresinde bazı ekonomik destekler sunuluyor. Söz konusu destekler kapsamında kentsel dönüşüm kira yardımı ilk sırayı alıyor. Kentsel Dönüşüm

Kira yardımı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca hazırlanan kılavuza göre belirleniyor. Kira yardımı kapsamında; hak sahiplerine belli koşullarda, belli kimselere, belli sürede ve belli miktarlarda yapılıyor. Aynı zamanda kira yardımı bedelleri ise, her yıl yeniden belirleniyor.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

2018 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yapılan kira yardımı için gerek kurallar bulunuyor. Bu kira hakkında yararlanmak isteyenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen koşullara sahip olmalı. Kira yardımı hakkından yararlanmak isteyen kişilerin, taşınmazlarını anlaşma yolu ile boşaltmış olmaları koşulu gerekiyor. Aksi takdirde, kira yardımı alınması söz konusu değil. Anlaşma yolu ile kamulaştırılan, yıktırılan ya da tahliye edilen her gayrimenkulün hak sahipleri, kiracılar ve malikler kentsel dönüşüm kira yardımı alma hakkı bulunuyor.

Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan hak sahipleri, 18 ay boyunca kira yardımı alma hakkı kazanıyor. Öte yanda, kentsel dönüşüm kira yardımı hakkından yararlanmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli bir nokta var. Hak sahiplerinin, kira yardımı mı yoksa faiz desteği mi alacaklarına karar vermeleri gerekiyor; birini alan diğer yardımı alamıyor.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı İçin Gerekli Belgeler?

Kentsel dönüşüm kapsamında, Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Maliklerden ve kiracı ile ayni hak sahiplerinden farklı belgeler isteniyor.

Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Maliklerden İstenen Belgeler;

 1. Islak imzalı Başvuru dilekçesi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Onaylı Riskli Yapı Tespit Raporu
 4. Taşınmaza ait Tapu belgesi
 5. Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi
 6. Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait fatura
 7. Islak imzalı ve mühürlü Yıkılan Yapılar Formu
 8. Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak.
 9. Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi.

Riskli Olarak Tespit Edilen İşyerinde İkamet Eden Maliklerden İstenen Belgeler;

  1. Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için ıslak imzalı dilekçe)
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Yetkililerce Onaylı, Riskli Yapı Tespit Raporu
  4. İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
  5. Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı
  6. Malikin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu: son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, veya telefon faturası
  7. Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
  8. Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı
  9. İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı.
  10. Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ne Zaman Yatıyor?

Kira yardımı iller  bazında ayrı ayrı belirleniyor. Kentsel dönüşüm kira yardımın en yüksek oranlarda yapıldığı arasında Ankara, İstanbul ve İzmir  yer alıyor.

Fırsat Projeleri

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Haftanın Fırsat Projesi 1

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE

Projedefırsat’a Özel %15 İndirim Avantajı!

Projedefırsat’a Özel %15 İndirim Avantajı!

Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Akzirve Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat

Metrolife

İSTANBUL / SANCAKTEPE

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Aydos Country

İSTANBUL / SANCAKTEPE

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika