Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Kentsel dönüşümün yoğun olarak devam ettiği günümüzde kat maliklerine kira yardımı yapılıyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?
10.08.2017 - Perşembe

Kentsel dönüşümün yoğun olarak devam ettiği günümüzde kat maliklerine kira yardımı yapılıyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?

Çevre ve Şehircilik bakanlığının 6306 sayılı kanunu ile onayladığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında kat malikleri kira yardımı başvurusunda bulunabilir. Kat maliklerinin kentsel dönüşüm kira yardımı alabilmesi için istenilen şarrtları yerine getirmesi ve başvuruların nereye yapılacağını bilmesi gerekir. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı başvuruları nereye yapılır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak isteyen kat malikleri Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri' ne veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvuruda bulunabilir. Kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı illerin nüfus yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Bu tutar TEFE- TÜFE oranlarına göre her yıl bakanlıkça belirlenmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında binada ikamet eden kat malikleri kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanmaları için o binada en az 1 yıldır ikamet ettiklerini belgelemelidir. Bu belgelemeyi elektrik, su faturaları vs. ile yapabilirler. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kiracılar Için Gerekli Evraklar 

- Islak imzalı kira yardım başvuru dilekçesi
- Nüfus hürriyet belgesi
- Yetkili firma veya kurum tarafından düzenlenen onaylı riskli yapı bildirimi
- Riskli yapıda yer alan ikametgah adresi adına düzenlenmiş son 3 aya ait her hangi bir fatura
- Islak imzalı yıkılan yapılar formu ( Yetkili firma veya kurum tarafından onaylı )
- Kira yardımı talep eden vatandaşa ait T.C. Ziraat bankası adına oluşturulmuş olan IBAN numarası veya vadesiz mevduat hesabı

Mülk Sahipleri Için Gerekli Evraklar

- Kira yardım başvuru formu mutlaka ıslak imzalı
- Nüfus hürriyet belgesi
- Riskli yapının tespit raporu ( mutlaka yetkili birimlerce onaylı olacak )
- Taşınmaza ait tapu belgesi ve tapu kaydı
- Arsa paylı tapularda riskli yapı raporunda yer bilgiler ile aynı olan bilgilerin yer aldığı emlak vergi beyannamesi
- Malikane sahibine ait ödenmiş fatura
- Islat imzalı yıkılan yapıya ait form ( Kurum tarafından mühürlü ve ıslak imzalı olacak )
- Malikane sahibinin daha önce riskli yapıda kaldığını ve yeni ikametgah adresini tayin eden ıslak imzalı ikametgah il muhabiri
- T.C. Ziraat bankasından kira yardımı parasının aktarılması amacı ile açılacak olan vadesiz mevduat hesabı veya IBAN numarası
 

Fırsat Projeleri