Kalamış Marina Yeniden İhaleye Açılıyor

İmar planı üzerindeki yürütme durdurma karar alınan Kalamış Marina tekrar ihaleye çıkıyor…

Kalamış Marina Yeniden İhaleye Açılıyor
17.11.2017 - Cuma

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre Kalamış Marina, “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle 30 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinden ihaleye çıkacak.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait olan Kalamış Marina’nın ihalesi Koç Grubu tarafından alınmıştı ancak Koç grubu imar planı üzerindeki yürütmeyi durdurma kararı yüzünden almaktan vazgeçmişti.

15 Şubat 2018’e Kadar Teklif Verilebilecek

Halen Setur tarafından işletilen Kalamış-Fenerbahçe Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ile ilgili, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, işletme, “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle 30 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinden ihale edilecek. İhaleye 15 Şubat 2018’e kadar teklif verilebilecek.

Açık Arttırmaya Gidilebilecek

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecekler. Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dâhil olarak ihaleye dahil olabilecekler. Ortak girişim grubu sadece yatırım fonlarından oluşamayacak. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu gerekli gördüğü takdirde ihaleyi teklif sahiplerinin katılımı ile açık arttırma ile sonuçlandırabilecek. 

Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art, 2014'te yıl ihalesi yapılan Fenerbahçe–Kalamış Yat Limanı için devir hakkı sözleşmesini imar planı üzerindeki yürütmeyi durdurma planından dolayı imzalamaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. 7 firmanın katıldığı ihalede 664 milyon dolarlık en yüksek teklif Koç Holding şirketi tarafından verilmişti.
 

Fırsat Projeleri