KAKS (Emsal) Nedir, Nasıl Hesaplanır?

İnşaat projelerinde karşımıza sık sık çıkan KAKS (emsal) nedir, nasıl hesaplanır? Sorusunu yanıtlıyoruz…

KAKS (Emsal) Nedir, Nasıl Hesaplanır?
21.06.2017 - Çarşamba

İnşaat projeleri içerisinde birçok ayrı unsuru ve kavramı barındırmaktadır. Konut projelerinde en önemli hususlardan biri de emsal konusudur. Bu durumda KAKS (emsal) nedir, nasıl hesaplanır? Sorusu akla gelmektedir. Şimdi KAKS (emsal) nedir, nasıl hesaplanır? Sorusunu yanıtlayalım…


KAKS (emsal) nedir? 


KAKS (Kat alanı katsayısı), diğer bir ismiyle emsal, bir inşaatın kat alanı sayısının değeridir.  İnşaatın kesin sınırlarını belirlemek için kullanılan bir matematiksel değer olan Kat Alanı Kat sayısı, bir alana yapılacak inşaatın maksimum ne kadar alana sahip olabileceğini, yani arsa alanı üzerine yapılabilecek maksimum inşaatı gösterir. 
 Bir yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına olan oranından elde edilen bir sayı olan KAKS eski ifade ile ”emsal olarak” bilinmektedir.


KAKS (Emsal) nasıl hesaplanır? 


Emsal, arsanın metrekaresi ile emsal değerinin çarpımı yoluyla bulunur. Örnekle anlatacak olursak: 
1.200 metrekare alana sahip bir arsanın imar durumunda emsal değeri 2.00 yazıyorsa, o arsanın emsalini bulmak için 2.00 olarak verilen KAKS, arsanın alanı olan 1.200 ile çarpılır ve sonuç olarak 2.400 metrekarelik emsal elde edilir. Kısacası bu alana 2.400 metrelik bir proje yapılabilir demektir.


KAKS (emsal) nedir, nasıl hesaplanır? Sorunu aynı zamanda KAKS hesabına dahil edilen ve edilmeyen bölgeleri akla getirmektedir. 
KAKS alanına dahil olan bölgeler, bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonra kalan alanları ifade etmektedir.

Fırsat Projeleri