İşyeri Ve Daire Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

İşyeri ve Daire Kira Sözleşmesi örneği ve hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. Kira kontratı, Daire ve işyeri Kira Kontratı nasıl yapılır, kira kontratı nasıl hazırlanır, İşte detaylarıyla Kira sözleşmesi....

İşyeri Ve Daire Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
11.12.2017 - Pazartesi

İşyeri ve Daire Kira Sözleşmesi örneği ve hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. Kira kontratı, Daire ve işyeri Kira Kontratı nasıl yapılır, kira kontratı nasıl hazırlanır, İşte detaylarıyla Kira sözleşmesi....

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kiraya verilen bir mekanın ya da herhangi bir şeyin kullanılmasının kiracıya bırakmak ve buna karşılık olarak da kiracının kararlaştırılan kira bedelini mal sahibine ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmeye kira sözleşmesi adı verilmektedir.

Kira sözleşmesi belirli ve belirli olmayan süreler için yapılmaktadır. Belirli süreli olan sözleşme kararlaştırılan sürenin dolmasıyla birlikte herhangi bir bildirim olmadan sona erecek sözleşme türüdür. Diğer sözleşmeler ise beli olmayan süreleri kapsamaktadır. 

Kira sözleşmesi dahilinde kiraya veren kişi kiralananı karar verilen tarihte ve amaçlanan kullanım için elverişli bir durumda teslim etmekten ve kiralama süresince bu durumda bulundurmakla sorumludur. Bununla birlikte yine kiraya veren kiralananın kullanımı ile ilgili olmak üzere kiralama süresince oluşacak yan giderler kiraya verenin sorumluluğundadır.

Peki, kira sözleşmesi nasıl doldurulur? İşyeri ve daire kira sözleşmesi örneği ile açıklayalım…

kiralık ev

İşyeri ve Daire Kira Sözleşmesi

Kiraya verilen işyeri ya da daire için kararlaştırılan yükümlülükleri içeren bu sözleşmelerde belirli kurallar belirtilmektedir. İşyeri ve daire kira sözleşmelerinde sözleşme gereği kiraya veren kiralanan mekanı kararlaştırılan tarihte eksiksiz teslim etmekten ve kiralama süresince oluşacak yan masrafları karşılamakta, kiracı ise kullandığı süre boyunca kiralama bedelini eksiksiz ve gününde ödemekten sorumludur. Şimdi sözleşme içeriği hakkında bilgi vermeden önce dikkat edilmesi gereken konulara değinelim…

İşyeri ve Daire Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Kira kontratının imzalandığı şahsın mal sahibi olduğuna dikkat edilmeli ve kontratta belirtilen ikamet adresinin doğru olup olmadığı belirlenmeli.
Kira bedelindeki artışların ne zaman yapılacağı ve tutarları sözleşmede açıkça belirtilmeli. 
Sözleşme kapsamında kiralayan ve kiraya verenin adı-soyadı ve TC kimlik numarası gibi ana unsurlar açıkça yazılmalıdır. 
Kontrat kiracı ve kiraya veren tarafından birlikte imzalanmalı ve mümkünse bu işlem kefiller huzurunda gerçekleştirilmeli. 

Kira Kontratı Hangi Maddeler İçerir ?

- Evin / Mülkün adresi 
- Kiracı - Ev sahibi temel bilgileri (Ad, soyad, TC gibi)
- Kiracı - Ev sahibi iletişim - adres bilgileri 
- Kira başlangıç tarihi 
- Kira kontratı geçerlilik süresi
- Kira bedeli ( yıllık ve aylık  ) 
- Kiranın nasıl ödeneceği / ödeme şekli 
- Kiralanan yerin ne olarak kullanılacağı
- Kiralanan mülkün kiralamadan önceki hal ve durumu 
- Kiralanan yerin üzerinde bulunan demirbaşların açık listesi
- Varsa depozito ve aidat
- Kiracı ve ev sahibinin imzaları , varsa şahitin de imzası ( bu emlakçı da olabilir )

Kira Artış Oranı Nedir?

Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmesi yenileme zam oranı ilgili 344 maddesinde "Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi" ve "Kira Artış Oranı" belirlenmiştir. Kanununa göre; "Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir."

kira-kontrati-ornegi

 

İşyeri ve Daire Kira Sözleşmesi Örneği

Her iki taraf içinde hakların korunmasında önemli rol oynayan daire ve işyeri sözleşmelerinde kiraya veren ve kiralayanın genel bilgileri, kira süresi, kira bedeli, depozito gibi bilgiler yer bulunmaktadır. Aşağıda verdiğimiz işyeri ve daire kira sözleşmesi örneği ile daha açık hale getirelim...

KİRA SÖZLEŞMESİ (Meskenler/Konutlar İçin) ÖRNEK;

Dairesi (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)
Mahallesi (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)
Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak)
Numarası (Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)
Kiralananın Cinsi Apartman dairesi
Kiralayan (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiralayanın Adresi (Kiraya verenin tam adresi yazılacak)
Kiracı (Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiracının T.C. Kimlik No (Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiracının Adresi (Kiracının tam adresi yazılacak)
Akdin Başlangıç Tarihi (Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)
Akdin Süresi (Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)
Yıllık Kira Bedeli (Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)
Aylık Kira Bedeli (Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)
Kira Bedelinin Ödeme Şekli Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım Şekli Yalnızca mesken (konut) olarak
Kiralananın Durumu Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar ………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

 (imza)                                     (imza)                                     (imza) 

 GENEL KOŞULLAR
 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
 1. iş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir. 

 (imza)                                     (imza)                                     (imza)

ÖZEL KOŞULLAR
 1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 4. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
 6. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
 9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Eskişehir  Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
İşbu, on sekiz genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık. …………..Tarih. Kiracı:                     Müteselsil Borçlu ve Kefil:                         Kiralayan: (imza)                      (imza)                                                       (imza) (isim)                       (isim)                                                        (isim)  

  KİRA SÖZLEŞMESİ (İşyerleri İçin)

Dairesi (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)
Mahallesi (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)
Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak)
Numarası (Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)
Kiralananın Cinsi Mağaza
Kiralayan (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiralayanın Adresi (Kiraya verenin tam adresi yazılacak)
Kiracı (Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiracının T.C. Kimlik No (Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiracının Adresi (Kiracının tam adresi yazılacak)
Akdin Başlangıç Tarihi (Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)
Akdin Süresi (Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)
Aylık Kira Bedeli (Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)
Yıllık Kira Bedeli (Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)
Kira Bedelinin Ödeme Şekli Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım Şekli Yalnızca mobilya teşhir mağazası olarak
Kiralananın Durumu Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar ………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

 (imza)                                      (imza)                                     (imza)

                                       GENEL KOŞULLAR
1.Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır. 2.Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur. 3.Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez. 4.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır. 5.Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır. 6.Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur. 7.Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır. 8.Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır. 9.Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır. 10.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır. 11.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur. 12.Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir. 13.Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır. 14.Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır. 15.Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz. 16.Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır. 17.Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

(imza)                                     (imza)                                     (imza)

 özel koŞULLAR
 1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 2. Kiralanan, mobilya teşhir mağazası dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
 4. Kiracı, kira bedelinden kestiği stopajı düzenli olarak vergi dairesine yatıracak ve ödeme belgesinin fotokopisini kiralayana her üç ayda bir verecektir.
 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
 6. Kapılar, vitrinler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
 9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimiz ile iki nüsha olarak imzaladık. …………..Tarih Kiracı:                     Müteselsil Borçlu ve Kefil:                       Kiralayan: (imza)                      (imza)                                                     (imza) (isim)                       (isim)                                                        (isim)
ÖNERİLER VE NOTLAR 1.     Sözleşme yapılırken, tarafların kimlik, çalışma belgelerinin vb. fotokopilerinin sözleşmeye eklenmesi, 2.     Tarafların ad ve soyadları ile kiralananın adresinin doğru olarak yazılması, 3.     Kira bedelinin rakam ve yazıyla yazılması ve arka sayfaya yeniden kira parası yazılıyorsa, ön sayfa ile aynı olmasına özen gösterilmesi, 4.     Sözleşmenin yenilenmesi halinde artış şartı konuyorsa, bunun uyuşmazlığa neden olmayacak bir şekilde net olarak belirtilmesi, 5.     Güvence (teminat, depozito) alınıyorsa, bunun da net bir şekilde belirtilmesi, 6.     Kira sözleşmesi vekil aracılığı ile yapılıyorsa bu hususun da net bir şekilde sözleşmeye yazılması, 7.     Kiracı veya kiralayan tüzel kişilik ise sözleşmeyi imzalayan şahsın tüzel kişiyi temsil yetkisinin bulunup bulunmadığın araştırılması ve imza sirkülerinin sözleşmeye eklenmesi, 8.     SSK ve bağ kur emeklilerinin maaşlarının haczedilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması, 9.     Sözleşme yapıldıktan sonra (daha sonra ceza ve faiz ödeme durumunu ortadan kaldırmak için), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre yasal süresi içinde,  ilgili vergi dairesine gidilerek, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin yatırılması, 10.   İşyeri kiralarında, kiracıların, ödedikleri kira parasından kestikleri gelir vergisi stopajı bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmaları gerekmektedir. 11.   Bazı işyeri kira sözleşmelerinde ödenecek kira parasının net olması kararlaştırılmaktadır. Bu durumda, kiracı, kira parasını net olarak ödeyecek, ayrıca ödediği net stopaj düşülmüş oran kabul ederek tam kirayı ve stopaj hesaplayıp vergi dairesine yatıracaktır. 12.   Kira parasının net olarak ödeneceği kararlaştırılan işyeri kira sözleşmelerinde, kira tespit davası açılması halinde saptanan kira parası (Yargıtay kararları doğrultusunda), stopaj düşülmemiş brüt kira parası olup kiracı, belirlenen kira parasından stopajı keserek vergi dairesine yatıracaktır. 13.   iş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir

İşyeri ve kira sözleşmesi ile ilgili yaşanacak güncel değişiklikleri projedefirsat.com adresimizden takip edebilirsiniz.

Fırsat Projeleri