İpotek Nedir?

Emlak ve gayrimenkul terimi olarak karşımıza çıkan ipotek kelimesi halk arasında sıklıkla kullanılır. Peki ipotek nedir? İpotek nasıl yapılır? İpotek için gerekli evraklar nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtı...

İpotek Nedir?
14.05.2018 - Pazartesi

Emlak ve gayrimenkul terimi olarak karşımıza çıkan ipotek kelimesi halk arasında sıklıkla kullanılır. Peki ipotek nedir? İpotek nasıl yapılır? İpotek için gerekli evraklar nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtı...

İpotek; herhangi bir taşınmaz gayrimenkulün ilerleyen dönemlerde oluşabilecek muhtemel problemler karşısında, başka bir taşınmazın güvence olarak gösterilmesidir. Eğer alacaklı ipotek edilen taşınmaz gayrimenkulün satışından borcunu karşılayamazsa borçlu kişinin diğer malvarlıklarına el koyulabilir. İpotek işleminde borçlu kişisel olarak sorumludur.

İpotek işleminin gerçekleşmesi için kişinin kendi taşınmazı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Üçüncü şahsa ait taşınmaz da ipotek edilerek borca karşı sunulabilir. 

İPOTEK NASIL YAPILIR?

Tapu sicil belgesine şerh konularak gayrimenkul üzerinde ipotek işlemi başlatılabilir. Tapu sicil belgesi, Tapu Sicil Müdürlüğü'nden temin edilir. Ancak tapu sicil belgesinde bazı bilgilerin yer alması gerekir. Bu bilgileri; ipoteğin süresi, ipoteğin bedeli, ipoteğin derecesi, ipoteği oluşturacak olan kişinin kimlik bilgileri olarak sıralayabiliriz.

Üçüncü şahsa ait taşınmazın ipotek edilmesi, "rehin sözleşmesi" ve "tescil" olarak iki şekilde gerçekleşir. Rehin sözleşmesi; ipotek verilecek malın sahibi ile alacaklı arasında ipoteğin kurulması için yapılan sözleşmedir. Tapu memuru önünde resmi şekilde düzenlenen rehin sözleşmesinde, mülk sahibi taşınmazını belli bir borcun güvencesi olarak göstermeyi taahhüt eder. 

Tescil ise; rehin hakkının doğabilmesi için tapuya tescil edilme işlemidir. Taşınmaz sahibi tarafından yazılı olarak yapılan tescil, tescil tapu kütüğünün alt satırının altına işlenir.

İPOTEK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?

- İpotek yapılacak gayrimenkulün tapu senedi

- Dask poliçesi

- Nüfus Cüzdanı

- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

- Bulunulan bölgeden alınmış emlak değerini gösteren belge

İPOTEK NASIL KALDIRILIR?

Taşınmaz gayrimenkul banka kredisi ile alındıysa, ipoteğin kaldırılması için banka kredisi borçlarının tamamının ödenmesi gerekir. Böylece kredi kullandığınız bankadan gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması için bir belge temin edebilirsiniz. Alınan bu belge ipotek fek belgesi olarak nitelendirilir. 

Bankadan alınan ipotek fek belgesi ile Tapu Sicil Müdürlüğüne müracaat edilerek gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırılır. İpotek fek belgesi, bazı özel durumlarda bankalar aracılığı ile ilgili kuruma direk de gönderilebilir.

İPOTEK KALDIRMA HARCI

İpotek kaldırma harcı için her banka farklı bir ücret uygulamaktadır. Konut kredisi kullanan kişilerin ortalama 250 TL harç ödemesi gerekiyordu. Ancak torba kanun ile birlikte BDDK, bankalar ile yaptığı görüşmeler sonucunda tüketicinin lehine düzenlemeler yaptı. Bu düzenleme doğrultusunda konut kredisi kullanan kişilerden ipotek fek ücreti alınmamasına ilişkin karar verildi.

İPOTEK KALDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.......... SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN  BORÇLU   :…….

VEKİLİ                                    :…….

ALACAKLI                                  :…….

KONU                                      : İPOTEĞİN KALDIRILMASI

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ……. tarihli sözleşme gereği  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz aleyhine, ……. tarihinde …….nün ……. esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.

2-Müvekkilimiz tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ……. tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

3-Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER   : İİK. Madde 153

KANITLAR                 : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları

CEVAP SÜRESİ             : 10 Gündür

İSTEM SONUCU             : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

BORÇLU VEKİLİ
 

Fırsat Projeleri

Queen Bomonti

İSTANBUL / ŞİŞLİ

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Eston Şehir Koru

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Nef Reserve Kandilli

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Nef Ortayaka

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Çekmeköy

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Ev Değiştirme Kampanyası