İntikal Ne Demek?

Konu çok geniş içeriğe sahip olmakla birlikte şöyle tanımlanabilir: Miras Hukuku’na göre kişinin vefatı veya kaybolması- gaipliği durumunda sahip olduğu gayrimenkulleri, hakları ve borçlarından oluşan her nevi hakları mirasçılarına kalır.

İntikal Ne Demek?
06.07.2018 - Cuma

Konu çok geniş içeriğe sahip olmakla birlikte şöyle tanımlanabilir: Miras Hukuku’na göre kişinin vefatı veya kaybolması- gaipliği durumunda sahip olduğu gayrimenkulleri, hakları ve borçlarından oluşan her nevi hakları mirasçılarına kalır.

Söz konusu mirasçılık, miras bırakanın iradesi veya ilgili kanunlarla belirleniyor. Örneğin; miras bırakanın iradesi ile belirlediği mirasçılara mansup mirasçı, kanun atadığı mirasçılara ise kanuni mirasçı deniliyor. Öte yandan, şahsın  ölüm hali dışında ve mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilmesi  halinde ise, her nevi  mirası mirasçılarına geçer.

Mirasın İntikali Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku gereğince, birini vefatı nedeniyle sahip olduğu gayrimenkuller miras olarak yasal mirasçılarına kalıyor. Peki, mirasta intikal nasıl yapılır? Miras intikal işlemleri için gerekenler nelerdir?

Genel olarak Medeni Kanun’da izah edilen hükümlere göre, tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın hak sahibi olan malikinin ölmesi halinde, mirasın veraset ilamı  veya  mahkemeden alınan veraset belgesinde yer alan mirasçılara intikaline mirasın intikali  denilir. Öte yandan, bu konuda miras yolu ile intikal ivazsız olarak yani; bedelsiz bir iktisap şekli olarak tanımlanır.

Mirasın İntikali kapsamında, veraset ve intikal vergisi de tahakkuk eder. Ancak, mirasın intikali için mirasçı veya mirasçıların tapu müdürlüklerine verasetname ile başvurulması yeter olacaktır.

Mirasın İntikali İçin Gerekli Belgeler!

Nüfus cüzdanı, fotoğraf, verasetname ve zorunlu deprem sigortası poliçesi.

İntikal Terimi Hakkında  Genel Bilgiler!

İntikal Hukuk Terimi Olarak: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi durumu.

İntikal Hukuk Terimi Olarak: Geçme, geçirim, nakil, birinden diğerine geçme, yer değiştirme, el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi hali.

İntikal Denizcilik Terimi Olarak: Dümene basmayı takiben geminin 90 derece döndüğünde geldiği noktadan, eski rotaya olan dik mesafeye   verilen ad.

İntikal Sosyal Bilgiler Terimi Olarak: Bir yerden diğer bir yere geçme durumu, geçiş yapmak hali.

Miras İntikali Ne Demek?

Miras intikali nasıl yapılır veya miras intikali için gerekli belgeler nelerdir? Bir kişinin ölümü veya vefatı nedeniyle,  yasal mirasçıların vefat eden kişinin mallarını  kendi üzerlerine yani; yasal mirasçılara geçebilmesi için yürütülmesi gereken bazı önemli yasal uygulamalar yapılması  gerekiyor; Bahsi geçen  bu işlemlere de miras intikali deniliyor.

Kişinin Yasal Mirasçıları Kimlerdir?

Bir kimsenin vefat-ölmesi halinde sahip olduğu, menkul ve gayrimenkul malları yasal mirasçılarına kalıyor. Miras kalan gayrimenkullerin intikali kimlere yapılır sorusunun yanıtı şöyle: Karısı -  Kocası, Çocuğu - Çocukları, Annesi ve Babası, Evlilik Dışı Akrabaları ve Yasal Olarak Edinilen  çocuklar da Evlatlığı olarak kabul edilmektedir.

Miras İntikali Süresi Ne kadardır?

Kanunen, veraset ilamı çıkarılarak kişinin yasal mirasçısı olduğunu kanıtlanması için veraset ilamı çıkarması gerekir. Öte yandan, miras intikali için herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, reddi miras hakkını kullanmak isteyen mirasçıların, 3 ay içinde reddi miras hakkını kullanması gerekiyor.

Reddi Miras Ne Demek?

Vefat eden-Ölen bir kişinin mal varlığı  ile borçları yasal mirasçılarına devreder. Ölen kişinin mal varlığından çok borcunun bulunması halinde mirasçılar bahse konu mirası red etme  hakkına sahip. Tam da bu anlamda kanunen verilen  bu hak  gereği; yapılan işleme reddi miras denir. Bu hakkı kullanmak isteyen mirasçılar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne şahsen başvuruda bulunarak mirası reddettiklerini sözlü olarak beyan etmek zorundalar. Bahsedilen işlemlerin başlatılması halinde Hakim yasal olarak gerekenleri yaparak, mirasın reddedilmesini sağlayacaktır.

Fırsat Projeleri

Queen Bomonti

İSTANBUL / ŞİŞLİ

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

AND Pastel

İSTANBUL / KARTAL

AND Pastel'de Sevgililer Günü'ne Özel İndirim Fırsatı

AND Pastel'de Sevgililer Günü'ne Özel İndirim Fırsatı

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Sinpaş Finans Şehir

İSTANBUL / ÜMRANİYE

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Nef 36 Basınekspres

İSTANBUL / BAĞCILAR

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Ev Değiştirme Kampanyası