İntifa Hakkı Nedir?

İntifa hakkı, tapu dairesinde yapılabilen işlemler arasında yer alır. Peki intifa hakkı nedir? İntifa hakkı süresi ne kadardır? İşte detaylar...

İntifa Hakkı Nedir?
08.08.2017 - Salı

İntifa hakkı, tapu dairesinde yapılabilen işlemler arasında yer alır. Peki intifa hakkı nedir? İntifa hakkı süresi ne kadardır? İşte detaylar...

Mülkiyeti başkasına ait olan bir gayrimenkulun tamamından faydalanmak hakkına intifa hakkı denir. İntifa hakkı kişiye mülkiyet hakkı vermiyor. Taşınmazın mülkiyeti tapu sahibine ait oluyor. 

İNTİFA HAKKI DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe intifa hakkını devretmek mümkün. İntifa hakkı miras yoluyla bir başkasına geçmez. Kişinin vefat etmesi halinde intifa hakkı sona erer. 

İNTİFA HAKKI SÜRESİ VAR MI?

İntifa hakkı süresi 100 yıldır. Bu hakka sahip kişinin vefat etmesi durumunda bu hak sona erer. Böylece mülkün tamamı çıplak mülkiyet hakkı sahibinin olur. Çıplak mülkiyet sahibi ise hakkını üçüncü şahıslara satabilir. Ancak mülkünü kiraya veremez yada oturamaz.

İntifa hakkının Tapuya tescilinde beyan edilen değerin 2/3 intifa hakkı, 1/3 ise çıplak mülkiyet değeridir.

İNTİFA HAKKI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.İntifa hakkı tesis edilecek gayrimenkulün varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı

2.İntifa hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları

3.Tarafların son altı ay içinde çekilmiş birer vesikalık fotoğraf 

4.İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı
 

Fırsat Projeleri