İnşaatta KDV Düzenlemeyle Netleşecek

Katma Değer Vergisi (KDV) işlemlerinde iade ve birikmiş sorunlarda radikal değişikler getirecek olan Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan 25 maddelik kanun tasarısı onaya sunuldu. İş dünyasının yakından beklediği tasarı,  işletmeler ile mükelleflere ilişkin sorunları çözüme kavuşturacak.

İnşaatta KDV Düzenlemeyle Netleşecek
10.03.2018 - Cumartesi

Katma Değer Vergisi (KDV) işlemlerinde iade ve birikmiş sorunlarda radikal değişikler getirecek olan Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan 25 maddelik kanun tasarısı onaya sunuldu. İş dünyasının yakından beklediği tasarı,  işletmeler ile mükelleflere ilişkin sorunları çözüme kavuşturacak.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre iş dünyası, Katma Değer Vergisi (KDV) işlemlerinde iade ve birikmiş sorunlarda radikal değişikler getirecek Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan 25 maddelik “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın kabul edilmesini bekliyor. 

KOMİSYON GÜNDEMİNE HENÜZ GELMEDİ

Bu arada TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki düzenleme 6 Mart Salı günü görüşülmeye başlanması gerekirken, söz konusu düzenleme açıklanamayan nedenlerle halen komisyon gündemine gelmedi. KDV Kanununda radikal değişiklikler getirerek işletmeler ve mükelleflerle ilgili sorunları çözecek olan düzenlemenin, arsa sahiplerine yapılan ofis/konut teslimlerinin ‘teslim’ sayılmasının netleşmesi gibi yıllardır konuşulan ve tartışılan konuları da çözüme kavuşturması bekleniyor.

YENİ DÜZENLEME İLE NE DEĞİŞECEK?

Yeni KDV düzenlemesinde KDV Kanununa “Arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır” ifadelerine yer verilecek.

Öte yandan arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 267’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas tutulacak.

Fırsat Projeleri