İmar Barışı Kanunu Nedir?

İmar barışı imar mevzuatına ya da ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların sorunlarının çözülmesidir.

İmar Barışı Kanunu Nedir?
13.07.2018 - Cuma

İmar barışı kanunu sayesinde usulüne uygun işlem yapılmamış gayrimenkule sahip vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak hedeflenmektedir.

Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi gazetede yayımlanarak yasalaşmıştır. İmar Kanunu'nun geçici 16 maddesi uyarınca düzenlenen usul ve esaslar, yapı kayıt belgesi müracaatına, bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, belgesi verilen hazineye ait taşınmazların satışına, belgenin düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsamaktadır. Bu usul ve esasların yürütme işlemi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına aittir.

İMAR BARIŞI KAPSAMI

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar barışı kapsamına alınırken, sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler imar barışı kapsamı dışında tutulmuştur. Bunların yanı sıra başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılar da imar barışı kapsamı dışındadır. İmar barışı ya da imar affı bir takım faydaları da beraberinde getirmektedir. İmar affı ile yapı kayıt belgesi alan yapılara doğal gaz, elektrik ve su bağlanabilmektedir. Diğer taraftan imar affından faydalanan yapılar yıkılma endişesi yaşamayacaktır. 

İMAR BARIŞI BAŞVURU

İmar barışı başvurusu vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınarak gerçekleştirilecektir. İmar barışı başvurusu e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara yapılacaktır. İmar affı başvurularının takibi yine e-devlet sistemi üzerinden yapılabilecektir. Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlara her türlü bilgi ve desteği de sunacaktır. 8 Haziran 2018'de başlayan başvurular, 31 Ekim 2018 tarihinde son bulacaktır. Öte yandan İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları ise iptal edilirken, yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecekler..

İMAR BARIŞI TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

İmar barışı olarak bilinen yapı kayıt belgesi bedeli ise en son 31 Aralık 2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir. Gerek görülmesi halinde bu süre Bakanlar Kurulu tarafından uzatılabilecektir. Yapı kayıt belgesi bedeli ise konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olacak şekilde hesaplanmıştır.

Fırsat Projeleri

AND Pastel

İSTANBUL / KARTAL

Sizi Ev Sahibi Yapacak Öneriler AND Pastel'de

Sizi Ev Sahibi Yapacak Öneriler AND Pastel'de

Makyol Santral

İSTANBUL / ESENYURT

Makyol Santral'de Ödemelerinizi Erteleyin

Makyol Santral'de Ödemelerinizi Erteleyin

Eston Şehir Koru

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Merkez Ankara

ANKARA / YENİMAHALLE

Ankara'nın Gerçek Merkezinde Millet Bahçesine Komşu Yaşayın

Ankara'nın Gerçek Merkezinde Millet Bahçesine Komşu Yaşayın

Başyapıt Dragos

İSTANBUL / MALTEPE

Hayatınızın Seyrini Değiştirecek Proje...

Hayatınızın Seyrini Değiştirecek Proje...