İktisap Nedir?

Gayrimenkul ile ilgili terimler arasında olan iktisap, kelime anlamı olarak kazanmak, elde etmek demek. Şimdi iktisap nedir? Sorusuna daha geniş kapsamlı olarak cevap verelim…

İktisap Nedir?
06.07.2018 - Cuma

Gayrimenkul ile ilgili terimler arasında olan iktisap, kelime anlamı olarak kazanmak, elde etmek demek. Şimdi iktisap nedir? Sorusuna daha geniş kapsamlı olarak cevap verelim…

Hukuki bir terim olan iktisap terimi kazanmak, elde etmek anlamına gelmektedir. Gayrimenkul sektörü için de kullanılan iktisap, hak sahibinin bir şeyin mülkiyetine sahip olma yolları anlamına gelmektedir. İktisap devri Medeni Kanunu’na göre doğrudan doğruya ya da devir ile gerçekleştirilebilir. Bir şey üzerindeki mülkiyet hakkının direkt olarak ilk sahibine iktisap etmesine aslen iktisap, bir hakkın bir kişiden diğerine geçmesine ise devren iktisap adı verilir. Peki, iktisap bedeli ne demektir?

İktisap Bedeli Nedir? 

İktisap bedeli, taşınmazlar üzerinden elde edilen gelirlerde yapılan hesaplamadır. İktisap şekline bakılmaksızın gelir Vergisi Kanunu’nun 80. maddesine göre 70. maddede belirtilmiş mal ve haklar, iktisap tarihinden sonra 5 yıl içinde değer artışı yaşayacak şekilde (satma, devir, takas, kamulaştırma ya da sermaye olarak kullanılmaları) değerlendirildiğinde iktisap bedeli söz konusu olur. Bu durumda taşınmazın iktisap bedeli toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) artış oranı baz alınır. Elden çıkarma esnasındaki iktisap bedeli eğer artış yüzde 10 veya üzerinde değilse hesaplanmaz.

Fırsat Projeleri