Ev Alırken Tapu Masrafları Ne Kadardır?

Ev almak ya da satmak isteyen herkesin aklındaki ev alırken tapu masrafları ne kadardır? Sorusunu yanıtlıyoruz…

Ev Alırken Tapu Masrafları Ne Kadardır?
28.06.2017 - Çarşamba

Tapu harcı ev alan ya da satan herkesin karşısına çıkan önemli konular arasında. Ev alırken tapu masrafları ne kadardır? Sorusundan önce tapu masrafını tanımlayalım…

Tapu Harcı Nedir?

 
Tapu harcı, gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında devlete ödenen hizmet bedeli olarak tanımlanabilir. Yani vatandaştan tahsil edilen tapu hizmetleri bedeli olarak tanımlanabilir. 

Tapu harcı oran değeri ise evin gerçek bedeli üzerinden, emlak vergisinden az olmamak koşulu ile ödenen tutara karşılık gelmektedir. Geçmişte 1000’de 33 olarak hesaplanan bu tutar, indirime gidilerek 1000’de 20 halini almıştır. Peki, ev alırken tapu masrafları ne kadardır?


Ev Alırken Tapu Masrafları Ne Kadardır?


Ev alırken oluşan tapu masrafı evin gerçek bedelinin 1000’de 20’si kadar olarak hesaplanmaktadır. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse; bir evin 300 bin liralık değer üzerinden satıldığını varsayalım. Bu şekilde bir fiyat üzerinden satıcı 6 bin lira, alıcı 6 bin lira olmak üzere toplam 12 bin liralık bir tapu harcı ödemesi yapılır. Bu şekilde toplamda binde 40 olan harç tutarı ikiye bölünerek yüzde 20’şer şekilde ödeniyor.


Tapu harcı ödemesi yapılmadan tapu devir işlemi yapılamıyor. Tapu harcı cezalarında ise gayrimenkulün gerçek satış bedeli ve tapuda gösterilen bedel arasındaki farkın üç katı vergi cezası ve farkın satış gününden itibaren faizi uygulanıyor.

Fırsat Projeleri