Emlakçı Komisyon Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Emlak alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcıyı buluşturan emlakçılar bu işlemleri karşılığında komisyon alır. Peki emlakçı komisyon sözleşmesi nasıl yapılır?

Emlakçı Komisyon Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
09.08.2017 - Çarşamba

Emlak alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcıyı buluşturan emlakçılar bu işlemleri karşılığında komisyon alır. Peki emlakçı komisyon sözleşmesi nasıl yapılır?

Emlakçılar alıcı ve satıcıyı buluştururken bu hizmetlerinin karşılığında komisyon alır. Taşınmaz mal almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak isteyen kişiler emlakçılara başvuruyor. Emlakçılara başvurarak işlemleri daha hızlı halletmek mümkün. Alıcı ile satıcıyı, kiracı ile mal sahibini buluşturan emlakçılar bu hizmetleri karşılığında komisyon alır. Peki emlakçılar ne kadar komisyon alır? Emlakçıların komisyonu kiralamaya ve satın almaya göre farklılık gösterir. Emlak kiralamalarında komisyon sadece kiracıdan alınır. Kira sözleşmesi üzerinden hesaplanan komisyon yıllık kiralama bedelinin yüzde 10'u + KDV şeklinde alınır. Kira sözleşme süresi ne kadar olursa olsun bu komisyon bir defaya mahsus alınır. 

Peki emlakçılar alın satım işlemlerinde ne kadar komisyon alır? Hem alıcıdan hem de satıcıdan alınan emlak komisyonu, satış bedeli üzerinden yüzde 2'şer + KDV olarak hesaplanır. Emlak alım satım işlemlerinde emlakçının ücret alabilmesi yaptığı faaliyet sonucunda sözleşmeye bağlanmış ise alınabiliyor. Emlakçıların faaliyeti sonucunda kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmış ise ücret, koşulun gerçekleşmesi durumunda ödeniyor.

EMLAKÇI KOMİSYON SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

CİNSİ :

İLİ :

İLÇESİ :

MAHALLESİ :

SOKAĞI :

KAPI NO :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO :

ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın
aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1 – SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……TL’dan satmayı kabul etmiştir.

2 – Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………..…TL kaparo alınmıştır.

3 – Satış bedelinin ……………….TL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir.

4 – Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %……………….+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.

7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

.…/……/20…

ALICI     EMLAK KOMİSYONCUSU    SATICI

Fırsat Projeleri