Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Kat malikleri kurulunca seçilen apartman yöneticisinin görevleri nelerdir? İşte yöneticilerin sorumlulukları…

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?
22.06.2017 - Perşembe

Apartman yöneticisinin görevleri nelerdir? Sorusundan önce apartman yöneticisi kimdir? Sorusunu yanıtlayalım. Kat malikleri kurulu tarafından seçilen ve ana gayrimenkulün yönetiminden sorumlu olan kişi apartman yöneticisidir. Apartman yöneticisi apartmanda oturanlardan biri olabileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. Peki, apartman yöneticisinin görevleri nelerdir? 


Apartman yöneticisinin görevleri nelerdir?


Apartman yöneticisi genel anlamda ana gayrimenkul olan apartmanın yönetiminden ve kat malikleri kurulunca verilen kararların uygulanmasından sorumludur. Bunlarla birlikte, apartmanın amacına uygun kullanılması, onarımı için gerekli önlemlerin alınması ve apartmanın olası risklere karşı sigortalanması da apartman yöneticisinin sorumluluğundadır.


Apartman yöneticisinin görevleri kurul tarafından kararlaştırılır. Görevlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 
Genel yönetim işlerinin görülmesi: Kat malikleri kurulu tarafından belirlenen kararların yerine getirilmesi ve ana gayrimenkulün amacına uygun kullanımının sağlanması. Ayrıca ana gayrimenkulün korunması, bakımı, onarımı ve sigorta ettirilmesi.
Defter tutulması ve belgelerin saklanması: Apartman yöneticisi, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini, tarihlerini ve bütün giderleri bir defterde tutmakla yükümlüdür.
İşletme projesinin yapılması: Kat malikleri tarafından kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi hayata geçirmekle görevlidir. Bu projede tahmini ve muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans tutarı, apartmanın bir yıllık yönetim süresince tahmini olarak gelir ve gider tutarları ile bütün bu giderlerden her kat malikine düşecek tahmini miktar yer alır.