Apartman Aidat Yönetmeliği

Kat maliklerinin sorumluluklarını belirten apartman aidat yönetmeliği ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde…

Apartman Aidat Yönetmeliği
21.06.2017 - Çarşamba

Apartman Aidat Yönetmeliği Nedir? 


Oturulan apartmanda mevcut giderler için apartman sakinlerinden her ay toplanan paraya aidat adı verilmektedir. Bu paraya temizlik malzemesi giderleri, kapıcı maaşı ve kapıcı sigortası gibi giderler dahildir.  Peki, apartman aidat yönetmeliği nedir? Apartman aidat yönetmeliği, aynı apartman ya da site içerisinde yaşayan bireylerin (daire malikleri ve kiracıların) mağdur olmaması için uygulanan ve aidat sistemini düzenleyen kurallar bütünüdür.


Apartman aidat yönetmeliğinin amacı binada yaşayan bireylerin kullandıkları ortak hizmetlerin ödemesini düzene sokmak ve alınan hizmetleri düzenlemektir. Apartman aidat yönetmeliği içerisindeki maddelere göz atacak olursak belirlenen bazı noktalar şunlardır: 


Ödenecek aidattan kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da sorumludur.
Kat malikleri bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile ortak tesislerin işletme giderlerine karşı sorumludur.
Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek suretiyle ödeme yapmaktan kaçınamaz.
Aidat ödemesini zamanında yapmayan kat malikleri aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Fırsat Projeleri