Ahşap Yapılarda, Restorasyon Uygulamaları Eğitimi! 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mimar ve mühendislere “Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Atölye Çalışması” düzenliyor. Çalışmada; Giyotin Pencere, Bağdâdî Duvar Kaplaması ile ahşap yapının bir odasının bütün yapı elemanları uygulamalı olarak ve aslına uygun üretilecek.

Ahşap Yapılarda, Restorasyon Uygulamaları Eğitimi! 
07.05.2018 - Pazartesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mimar ve mühendislere “Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Atölye Çalışması” düzenliyor. Çalışmada; Giyotin Pencere, Bağdâdî Duvar Kaplaması ile ahşap yapının bir odasının bütün yapı elemanları uygulamalı olarak ve aslına uygun üretilecek.

Bu yıl da Geleneksel Ahşap Yapılarda, Restorasyon Uygulamaları Atölye Çalışması”nın 10’uncusunu düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan  kısa adı  KUDEB olan (Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü)  çok yönlü çalışmalarına devam ediyor KUDEB tarafından, mimar ile mühendislere yönelik her yıl yapılan “Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Atölye Çalışması” bu yıl 10. kez gerçekleşecek.

KUDEB’den, Ahşap Bina Restorasyonu!

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi çalışmaları, 10-11 Mayıs 2018 Perşembe ve Cuma günleri 4 ana başlıkta ve 10 kişilik bir gruplar halinde yapılacak .Atölye Çalışma kapsamında; Giyotin Pencere, Bağdâdî Duvar Kaplaması ile ahşap yapıların restorasyonu konusundaki incelikler aktarılacak. Çalışmalarda bahsi geçen yapılara ait bir oda bütün elemanları yani: ana taşıyıcı, ara taşıyıcı ve destekleri usta hocalar gözetim ve yönlendirmesiyle aslına uygun biçimde üretilecek.

Atölye çalışmaları süresince katılımcılara, konunun uzmanları tarafından; Yapıda Kullanılan Ahşap Malzemeleri Tanıma ve Koruma Yöntemleri, Ahşap Yapı Elemanı Onarımı, Ahşap Giyotin Pencere Yapımı ve  Ahşap Karkas Yapım Sistemleri ile ilgili sunumlar yapılacak.

Atölye Çalışmasına; kamuda ya da özel sektörde, kültür varlıklarının onarımında şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu olarak görev almış veya bakım-onarım, restorasyon  ve projelendirme işlerinde çalışmış mimar ve mühendisler katılım sağlayabilecek. KUDEB, Molla Hüsrev Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Sokak No:18 Süleymaniye-Fatih / İstanbul adresinde yer alıyor.

Fırsat Projeleri