İBB Kağıthane'de Arsa Satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kağıthane'deki 4 arsayı ihale usulü satışa çıkarıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre ihale 4 Temmuz saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

İBB Kağıthane'de Arsa Satıyor
20.06.2018 - Çarşamba

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kağıthane'deki 4 arsayı ihale usulü satışa çıkarıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre ihale 4 Temmuz saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Kağıthane'deki 4 arsasını ihale ile satıyor. Arsaların ihalesi 4 Temmuz'da saat 13.00'te yapılacak.

Belediyenin sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kağıthane İlçesi'nin Merkez Mahallesi'nde yer alan mülkiyeti belediyeye ait konut imarlı 4 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 773 bin 500 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 4 Temmuz'da saat 13.00'te gerçekleşecek."

İhaleye ilişkin bilgiler ise şöyle:

"1 - Encümen Kayıt No :  2192
2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi:  Kâğıthane
c) Mahallesi:  Merkez (Hamidiye)
d) Pafta No:  ---
e) Ada No:  6807
f) Parsel No:  60
g) Yüzölçümü:  328 m²
h) Satılacak Hisse Oranı:  Tamamı
ı) Halihazır:  İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı:  Yok
k) İmar Durumu:  Konut Alanı (61 parselle tevhit şartı vardır.)
l) Cinsi:  Arsa
3 - Muhammen Bedeli:  1.476.000.-TL
4 - Geçici Teminatı:    44.280.-TL
5 - İhale Tarihi ve Saati:  04 Temmuz 2018 - 13:00
6 - İhalenin Yapılacağı Yer:  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7 - İhale Usulü:  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8 - İhale şartnamesi:  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30     Fax: 0212 449 51 07
9 - Şartname Bedeli:  500.-TL
1 - Encümen Kayıt No:  2215
2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli:  İstanbul
b) İlçesi:  Kâğıthane
c) Mahallesi:  Merkez
d) Pafta No:  ---
e) Ada No:  6807
f) Parsel No:  63
g) Yüzölçümü:  319 m²
h) Satılacak Hisse Oranı:  Tamamı
ı) Halihazır:  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı:  Yok

k) İmar Durumu:  Konut Alanı (62 parselle tevhit şartı vardır.)

l) Cinsi:  Arsa
3 - Muhammen Bedeli:  1.435.500.-TL
4 - Geçici Teminatı:       43.065.-TL
5 - İhale Tarihi ve Saati:  04 Temmuz 2018 - 13:00
6 - İhalenin Yapılacağı Yer:  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7 - İhale Usulü:  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8 - İhale şartnamesi:  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.   Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL
 Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07
9 - Şartname Bedeli:  600.-TL
1 - Encümen Kayıt No:  2223
2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli  :  İstanbul

b) İlçesi  :  Kağıthane

c) Mahallesi    :  Merkez

d) Pafta No   :  ---

e) Ada No  :  6807

f) Parsel No   :  61

g) Yüzölçümü   :  322 m²

h) Satılacak Hisse Oranı  :  Tamamı

ı) Halihazır   :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı       :  Yok

k) İmar Durumu     :  Konut Alanı (60 parselle tevhit şartı vardır)

l) Cinsi  :  Arsa
3 - Muhammen Bedeli  :  1.449.000.-TL
4 - Geçici Teminatı  :  43.470.-TL
5 - İhale Tarihi ve Saati   :  04 Temmuz 2018 - 13:00
6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7 - İhale Usulü:  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8 - İhale şartnamesi:  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL
 Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07
9 - Şartname Bedeli:  500.-TL
1 - Encümen Kayıt No:  2235
2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli:  İstanbul
b) İlçesi:  Kağıthane
c) Mahallesi/Mevki     :  Merkez (Hamidiye)
d) Pafta No:  ---
e) Ada No:  6807
f) Parsel No:  64
g) Yüzölçümü:  314 m²
h) Satılacak Hisse Oranı:  Tamamı
ı) Halihazır:  İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı:  Yok
k) İmar Durumu:  Konut Alanı (65 parselle tevhit şartı vardır.)
l) Cinsi:  Arsa
3 - Muhammen Bedeli:  1.413.000.-TL
4 - Geçici Teminatı:       42.390.-TL
5 - İhale Tarihi ve Saati:  04 Temmuz 2018 - 13:00
6 - İhalenin Yapılacağı Yer:  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7 - İhale Usulü:  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8 - İhale şartnamesi:  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.    Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL
  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli:  500.-TL

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir."

Fırsat Projeleri

Queen Bomonti

İSTANBUL / ŞİŞLİ

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

AND Pastel

İSTANBUL / KARTAL

AND Pastel'den 10 Yerine 5 Yılda Biten Kredi Kampanyası!

AND Pastel'den 10 Yerine 5 Yılda Biten Kredi Kampanyası!

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Sinpaş Finans Şehir

İSTANBUL / ÜMRANİYE

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Eston Şehir Koru

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Nef Reserve Kandilli

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta