Hazineye Ait Sanayi Parselleri Sanayi Kooperatiflerine Satılacak!

Yayınlanan On Birinci Kalkınma Planı'na göre hazineye ait sanayi parsellerinin, küçük sanayi kooperatiflerine satılacağı açıklandı

Hazineye Ait Sanayi Parselleri Sanayi Kooperatiflerine Satılacak!
10.07.2019 - Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 yıllarını konu alan On Birinci Kalkınma Planı yayınlandı. Bu plana göre kentsel dönüşüm çalışmalarına kaynak sağlaması amacıyla, hazineye ait olan sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından TBMM'ye sunulan bu programda, terörle mücadeleden çevre ve şehircilik alanlarına kadar birçok konuya yer verildi. Yeni planda, afet riski altında yer alan alanlar ve bu alanların dışındaki riskli yapıların yer aldığı arsa ve araziler, sağlıklı ve güvenli yaşamı esas alacak şekilde düzenlenecek.

Çok ölçütlü değerlendirme sistemiyle yüksek öncelikli alanlar belirlenecek ve bu alanların dönüşümü sağlanacak. Ayrıca dönüşüm alanlarının altyapılarının oluşturulması, idari ve çevresel düzenlemeler yapılaca. Bir yenilik olarakta kira yardımları ile hak sahiplerinin mali ihtiyaçlarının karşılanması için finansman modeli geliştirilecek.

Yerli Üretim Desteklenecek

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte yerli ve yenilikçi malzemelerin üretilmesi de desteklenecek. Bu uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirlenerek gerekli yasa ve değişiklikler yapılacak. Çalışmalar, yatay mimari anlayışı benimsenerek, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacıyla yapılacak. Aynı zamanda bu çalışmalar tarihi merkezlerin yenilenmesini de içerecek.

Yerel yönetimlerle paylaşımlı finansman modeli oluşturularak, tarihi kent merkezi bölgelerinin yenilenmesi yaygınlaştırılacak. 81 ilde bulunan tarihi kent merkezleri, kentin kimliğini ön plana çıkaracak şekilde restore edilerek yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarlanacak. Bu çalışmayla birlikte geçmişte Tarihi Kent Merkezi Projesi'nde yer alan il sayısı 9 iken bu sayının 2023 yılında 81'e çıkarılması hedefleniyor. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanan il sayısının da yine 2023 yılına kadar 2'den 81'e çıkarılması amaçlanıyor.

Gayrimenkul Sektörüyle ilgili 8 yılı aşkın süredir emlak haberleri hakkında bilgiler sunuyor.