Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 Arsayı Satışa Çıkardı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer İlçesi'ne bağlı Başköy Mahallesi'ndeki 5 arsayı ihale ile satıyor. İhale 15 Mayıs'ta yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 Arsayı Satışa Çıkardı
04.05.2018 - Cuma

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer İlçesi'ne bağlı Başköy Mahallesi'ndeki 5 arsayı ihale ile satıyor. İhale 15 Mayıs'ta yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Nilüfer İlçesi'ne bağlı Başköy Mahallesi'nde yer alan 5 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 537 milyon 105 bin 391 TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 15 Mayıs Salı günü saat 15:00 de ayrı ayrı yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7493 Ada 2 Parsel Sayılı ve 2.674,84 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 5.349.680,00.-TL
Geçici Teminat %3   : 160.491,00.-TL

2 - Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7493 Ada 1 Parsel Sayılı ve 18.370,25 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı

Tahmin Edilen Bedel : 18.370.250,00.-TL
Geçici Teminat %3   : 551.108,00.-TL

3 - Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7490 Ada 5 Parsel Sayılı ve 13.012,11 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı

Tahmin Edilen Bedel  : 11.710.899,00 TL
Geçici Teminat %3    : 351.327,00.-TL

4 - Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7489 Ada 2 Parsel Sayılı ve 3.780,08 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı

Tahmin Edilen Bedel  : 7.560.160,00- TL
Geçici Teminat %3    : 226.805,00- TL

5 - Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7494 Ada 9 Parsel Sayılı ve 13.485,87 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı

Tahmin Edilen Bedel  : 10.114.402,50.-TL
Geçici Teminat %3    : 303.433,00.-TL

6 - “Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Kamulaştırılan Binalar, Üst Geçitler, Parklar, Mezarlıklar, Çevre Düzenlemesi Yapılacak Bölgeler İle İdare Tarafından Kurum İçerisinde Kaldırılması Gereken Atölye ve Yapıların Yıkımı, (130.000 metrekare, +,- %30 toleranslı) Yıkım Sonrası Çıkan Molozların Taşınması ve Dökümü ile Yıkım İçerisinden Çıkarılan Değerlendirilebilecek Malzemelerin (4.000.000 Kilogram +,- %30 toleranslı olarak) Ayıklanması, Molozların İşe Yaramayan Kısımlarının Yüklenmesi, Taşıma ve Nakil İşlerinin Yapılması ile Yükleniciye Teslimi” İşi

Tahmin Edilen Bedel  : 4.022.200,00.-TL
Geçici Teminat %3    :    120.666,00.-TL

Yukarıdaki ilanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş olup ihaleleri Belediyemiz Encümeninde 15/05/2018 Salı günü saat 15:00 de ayrı ayrı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00.-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

İstenen belgelerin ihale günü 14.00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

Fırsat Projeleri