Aliağa'da 38.5 Milyon Liraya Satılık 4 Gayrimenkul

Aliağa Belediyesi, Bozköy Mahallesi'ndeki 4 gayrimenkulü ihale ile satışa sunuyor. İhale 21 Haziran'da yapılacak.

Aliağa'da 38.5 Milyon Liraya Satılık 4 Gayrimenkul
07.06.2018 - Perşembe

Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından Bozköy Mahallesi'nde yer alan 4 gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Fiilen kirada olan gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 38 milyon 501 bin 230 TL olarak belirlendi.

Gayrimenkullerin satış ihalesi "Kapalı Teklif Usulü" ihale suretiyle 21 Haziran 2018 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aliağa Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyetinin tamamı belediyemize ait olan İlçemiz Bozköy Mahallesi 212, 1455, 937 ve 11 ada 1 parsel numaralı taşınmazların; 2886 sayılı Kanunun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ihale suretiyle 21.06.2018 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır.

Not: 1, 2, 3 ve 4. sırada bulunan 212, 1455, 937 ve 11 ada 1 numaralı parseller 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesi 4. Fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

2-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

b) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır.

A - GERÇEK KİŞİLER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- İkametgah senedi,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

7- İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin taahhütname,

8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.

B - TÜZEL KİŞİLER

1- Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı ve yetki belgesi,

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin taahhütname,

7- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.

3 - İstekliler tekliflerini 20.06.2018 tarih ve saat 17:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No: 47 Aliağa/İZMİR) adresine teslim edeceği gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilir.

4 - Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir.

5 - İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur.

6 - İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi 100,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.

Fırsat Projeleri

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Haftanın Fırsat Projesi 1

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE

Projedefırsat’a Özel %15 İndirim Avantajı!

Projedefırsat’a Özel %15 İndirim Avantajı!

Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Akzirve Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat

Metrolife

İSTANBUL / SANCAKTEPE

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Aydos Country

İSTANBUL / SANCAKTEPE

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika