İletişime Geç
Bizi Ara +90 (212) 944 45 50 Bize Yaz +90 (549) 590 90 95

Haber

Ofis

Villa

Konut

Son Araman (“beylikdüzü” Tüm ilanlar Satılık Ev)

Fırsat Projeleri
eEtrolife

Kıbrıs'ta Ayrıcalıklı Bir Yaşam

Kıbrıs'ta %35 peşinat ve 47 ay vade avantajıyla 236.000 Sterlinden başlayan fiyatlarla ev sahibi olun, yatırımınız size 10 yılda geri dönsün, döviz bazında yüksek kira avantajından faydalanın

eEtrolife

Kıbrıs'ta Huzur ve Kalitenin Adresi

Kıbrıs'ta %35 peşinat 36 ay vade avantajıyla 115.000 Sterlin'den başlayan fiyatlarla kolayca ev sahibi olun, döviz bazında yüksek kira getirili yatırım fırsatını kaçırmayın

eEtrolife

Courtyard Platinum

Kıbrıs'ta %35 peşinat 47 ay vade avantajıyla 109.000 Sterlin'den başlayan fiyatlarla kolayca ev sahibi olun, döviz bazında yüksek kira getirili yatırım fırsatını kaçırmayın

Projenizi gönderin Ücretsiz olarak yayınlayalım. Hemen Başla
Querencia

Kıbrıs'ta Ayrıcalıklı Bir Yaşam

Kıbrıs'ta %35 peşinat ve 47 ay vade avantajıyla 236.000 Sterlinden başlayan fiyatlarla ev sahibi olun, yatırımınız size 10 yılda geri dönsün, döviz bazında yüksek kira avantajından faydalanın

Fırsatı Hemen Yakala sag
Riverside Life Residence

Kıbrıs'ta Huzur ve Kalitenin Adresi

Kıbrıs'ta %35 peşinat 36 ay vade avantajıyla 115.000 Sterlin'den başlayan fiyatlarla kolayca ev sahibi olun, döviz bazında yüksek kira getirili yatırım fırsatını kaçırmayın

Fırsatı Hemen Yakala sag
Courtyard Platinum

Courtyard Platinum

Kıbrıs'ta %35 peşinat 47 ay vade avantajıyla 109.000 Sterlin'den başlayan fiyatlarla kolayca ev sahibi olun, döviz bazında yüksek kira getirili yatırım fırsatını kaçırmayın

Fırsatı Hemen Yakala sag
Phuket Health & Wellness Resort

Phuket Health & Wellness Resort

Küçük Erenköy plajına birkaç adım mesafede, Kıbrıs Girne'de Cyprus Construction imzasıyla yükseliyor

Fırsatı Hemen Yakala sag

E-Sunum Hizmeti Verdiğimiz Projeler

E Sunum

Projede Frısat E-Sunumlar hakkında daha fazla proje ve bilgi almak için

Detaylı Bilgi Al sag

Aliağa'da 38.5 Milyon Liraya Satılık 4 Gayrimenkul

Aliağa Belediyesi, Bozköy Mahallesi'ndeki 4 gayrimenkulü ihale ile satışa sunuyor. İhale 21 Haziran'da yapılacak.

Aliağa'da 38.5 Milyon Liraya Satılık 4 Gayrimenkul
07.06.2018 - Perşembe

Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından Bozköy Mahallesi'nde yer alan 4 gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Fiilen kirada olan gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 38 milyon 501 bin 230 TL olarak belirlendi.

Gayrimenkullerin satış ihalesi "Kapalı Teklif Usulü" ihale suretiyle 21 Haziran 2018 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aliağa Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyetinin tamamı belediyemize ait olan İlçemiz Bozköy Mahallesi 212, 1455, 937 ve 11 ada 1 parsel numaralı taşınmazların; 2886 sayılı Kanunun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ihale suretiyle 21.06.2018 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır.

Not: 1, 2, 3 ve 4. sırada bulunan 212, 1455, 937 ve 11 ada 1 numaralı parseller 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesi 4. Fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

2-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

b) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır.

A - GERÇEK KİŞİLER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- İkametgah senedi,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

7- İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin taahhütname,

8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.

B - TÜZEL KİŞİLER

1- Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı ve yetki belgesi,

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin taahhütname,

7- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.

3 - İstekliler tekliflerini 20.06.2018 tarih ve saat 17:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No: 47 Aliağa/İZMİR) adresine teslim edeceği gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilir.

4 - Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir.

5 - İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur.

6 - İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi 100,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.

yukarı