Yoksulun Belini Konut Ve Konut Giderleri Büküyor

TÜİK verilerine göre en yoksul yüzde 10'luk kesimin en fazla konut ve kiraya harcama yapıyor.

Yoksulun Belini Konut Ve Konut Giderleri Büküyor
03.08.2017 - Perşembe

TÜİK verilerine göre en yoksul yüzde 10'luk kesimin en fazla konut ve kiraya harcama yapıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) hane halkı bütçe harcamaları 2016 sonuçlarını açıkladı. 2015 verilerine göre değişiklik göstermeyen raporda en yoksul yüzde 10'luk kesimin harcamalarında konut ve kira giderinin yüksekliği dikkat çekiyor.

Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş'ın derlediği bilgilere göre en yoksul yüzde 10'luk grup, harcamasının yaklaşık üçte ikisini gıda ve alkolsüz içecekler ile konut ve kira için yapıyor. Bu iki harcama grubunun payı, gelir arttıkça azalıyor. En yoksul yüzde 10'luk grup harcamasının yüzde 30.9'unu gıdaya ayırırken, en zengin yüzde 10'luk grupta bu oran yüzde 12.7'ye düşüyor. 

ZENGİN GIDADA EN YÜKSEK PAYI ALIYOR

En zengin yüzde 10 gıdaya daha az pay ayırıyor ayırmasına ama gıda için yapılan toplam harcamadan en yüksek payı almayı sürdürüyor. En yoksul yüzde 10, harcamasının yüzde 30.9'unu gıdaya ayırmakla birlikte toplam gıda harcamasından ancak yüzde 5.7 pay alabiliyor. Ama diğer yandan en zengin yüzde 10'un gıdaya ayırdığı yüzde 12.7 karşısında toplam gıda harcamasından aldığı pay yüzde 14.7'yi buluyor. Yani en zengin yüzde 10, daha az pay ayırıyor olmakla birlikte en yoksul yüzde 10'a göre çok daha fazla gıda harcaması gerçekleştiriyor.

KONUT VE KİRA HARCAMASI

Yine TÜİK verilerine göre üç grupta yüzde 63 harcama gerçekleştiren haneler, yüzde 25.2 ile konut ve kira, ikinci sırada yüzde 19.5 ile gıda ve alkolsüz içecekler, üçüncü sırada ise yüzde 18.2 ile ulaştırma harcamaları yapıyor. Gıdanın payı yüzde 10'luk en düşük gelir grubunda yüzde 30.9 ile başlıyor ve giderek düşüyor. Buna göre konut ve kiranın payı da yüzde 10'luk ilk grupta yüzde 33.7 ve giderek azalıyor. Ulaştırmanın ilk yüzde 10'da yüzde 6.7 olan payı ise gelir büyüdükçe artış da gözleniyor.

Fırsat Projeleri