Yapı Ruhsatı Sayısı Yüzde 32 Arttı!

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısında, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32 artış sağladı.

Yapı Ruhsatı Sayısı Yüzde 32 Arttı!
21.11.2017 - Salı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısında, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32 artış sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Eylül dönemine ilişkin Yapı İzin İstatistikleri verilerini paylaştı. Verilere göre, yılın 9 ayında geçen yıla kıyasla, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 32, bunların yüzölçümü yüzde 52,2, değeri yüzde 82,6, daire sayısı ise yüzde 57 artış gösterdi. Aynı sürede yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 222,4 milyon m2 oldu ve bunun 125,9 milyon m2’si konut, 46,6 milyon m2’si konut dışı ve 50 milyon m2’si ise ortak kullanım alanına ait. 

Yapı sahipliğine bakıldığında  ise, özel sektör 189,6 milyon m2 ile en büyük paya sahip, 28,6 milyon m2 ile devlet sektörü ve peşi sıra 4,2 milyon m2 ile yapı kooperatifleri onları izledi. Daire sayısına göre, ise toplam 1 milyon 106 bin 389 dairenin 1 milyon 31 bin 681'i özel sektör, 61 bin 734'ü devlet sektörü ve 12 bin 974'ü ise yapı kooperatifleri taraşından alınmış. İstanbul 44,9 milyon m2 ile en yüksek paya sahip,  İstanbul'u 25,6 milyon m2 ile Ankara, 12 milyon m2 ile Bursa takip etti. 

TÜİK verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7, yüzölçümü yüzde 10,5, değeri yüzde 31,3, daire sayısı yüzde 11,6 artış göstermiş. Söz konusu  kullanma izni alan yapıların toplam yüzölçümü 112,5 milyon m2 olarak hesaplanırken, bunun 65,1 milyon m2’sini konut, 25,4 milyon m2’sini konut dışı ve 22 milyon m2’sini ise ortak kullanım alanından meydana geldi. 

Büyük Pay, Özel Sektörün!

Kullanma amaçlarına bakıldığında ise, 83,6 milyon m2  ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,4 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi. Özel sektör 96,7 milyon m2 ile en büyük paya sahip olurken, 13 milyon m2 ile devlet sektörü ve 2,8 milyon m2 ile yapı kooperatifleri sıralama da yer aldı. Öte yandan daire sayısına göre bakıldığında ise, toplam 568 bin 162 dairenin 524 bin 920'si özel sektör, 30 bin 765'i devlet sektörü ve 12 bin 477'si de yapı kooperatifleri tarafından alınmış.

Yapıların toplam yüzölçümüne  bakıldığında 20,4 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip olurken, 11,6 milyon m2  ile Ankara, 6,6 milyon m2 ile İzmir  sıralamada yer aldı. Yüzölçümü  de ise, en düşük olan iller, Şırnak, Ardahan ve Bayburt oldu. Daire sayıları açısından verilere bakıldığında ise, İstanbul 114 bin 547 adet ile en yüksek paya sahip. Öte yandan  olurken, bu ili 47 bin 642 adet ile Ankara ve 36 bin 198 adet ile İzmir  takip etti.

Fırsat Projeleri