"Üretime Geçmeyen Bir Karış OSB Arsası İstemiyoruz"

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Türkiye’deki OSB’lerle ilgili değerlendirmede bulundu…

11.08.2017 - Cuma

Dünya Gazetesi yazarlarından Osman Arolat, yazısında Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü'nün OSB'lerle ilgili açıklamalarına yer verdi. İşte o yazı…

Türkiye’deki OSB’lerle ilgili değerlendirmesini gönderen Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, "Üretime geçmeyen bir karış OSB arsası istemiyoruz” dedi. Kütükçü, Türkiye’de 13’ü tarıma dayalı olmak üzere 315 OSB var. Bunların yüzde 71’i yani 224’ü işletme aşamasında, 37’si altyapı inşaat, 23’ü planlama, 28’i kamulaştırma, 3’ü de yer seçimi aşamasında diyerek genel fotoğrafı ortaya koyuyor.


Bu bilgileri paylaştıktan sonra, Kütükçü, doluluklarla ilgili bilgileri verirken, “224 OSB’den yüzde 54’ünde doluluk yüzde 100 oranına ulaşmış durumda, yüzde 51’i yüzde 90-99.9 aralığında, yüzde 20’si 80-89 seviyesinde dolu görülüyor. Yani, 224 OSB’nin yüzde 55.8’inin doluluk oranı yüzde 80’in üzerinde dolu olarak üretim hayatını sürdürüyor” diyor.

OSB’lerdeki Boş Parselleri Üretime Kazandırmalıyız


Memiş Kütükçü, daha sonra şu değerlendirmeyi yapıyor:


“Şimdi tüm bu rakamları şunun için paylaşıyorum; bugün organize sanayi bölgeleri ülkemizin dört bir yanına yayılmış, planlı sanayileşme ile dünyaya örnek hale gelmiş üretim üslerimiz durumunda. Ancak, biz bu üretim üslerimizi, çok önemli başarılar elde etmemize rağmen, sanayimizin tamamında olduğu gibi maksimum doluluk oranlarına ulaştırarak, tam kapasiteli hale getirebilmiş değiliz. Bunun için yeni dönemde bizim önceliğimiz bir yandan yeni nitelikli OSB’ler kurarken, diğer yandan mevcut OSB’lerdeki boş parselleri üretime kazandırmak. Zira 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi’inde OSB’lerde bulunan boş parsellerin yatırımcıya kazandırılması ile ilgili bir düzenleme bulunuyor. Buna göre; OSB’den arsa tahsisi olan yatarımcılar, mevcut alanları bir yıl içerisinde projesini üretip ruhsatını almak ve iki yıllık süre zarfında da üretime geçmek zorundalar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen yatırımcıların arsa tahsisleri OSB’ler tarafından iptal durumuyla karşı karşıya kalacak.”
 

Fırsat Projeleri