Turkcell 387 Milyon Liralık Konut Sattı

Turkcell, bünyesindeki 20 adet gayrimenkulü 387 milyon 824 bin 500 TL'ye Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri'ne sattı.

Turkcell 387 Milyon Liralık Konut Sattı
30.11.2017 - Perşembe

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yapan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 387 milyon 824 bin 500 TL değerindeki 20 adet gayrimenkulü Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri'ne sattı.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. kendi mülkiyetinde bulunan 20 gayrimenkulü daha verimli kullanılması için, 387 milyon 824 bin 500 TL'ye Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri'ne sattığını duyurdu. Turkcell’in sattığı gayrimenkuller Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Ankara, İzmit, Muğla, Samsun, Trabzon,  Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Konya’da yer alıyor. 

Turkcell’in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklama şu şekilde: 

“Grup içi yapılanma kapsamında varlıklarımızın daha verimli kullanılması amacıyla, Şirketimiz  mülkiyetinde bulunan ekli tabloda detayına yer verilen toplam 20 adet taşınmazın, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde lisanslı değerleme şirketlerince yapılan değerleme sonucu tespit edilen değerler üzerinden toplam 387.824.500 TL bedel mukabilinde, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.'ye satışına ve; 

Söz konusu satış işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5 ve 6'ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde aşağıda yer verilen eşiklerin aşılmaması sebebiyle "Önemli Nitelikte İşlem" sınıfına girmediğine bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle karar verilmiştir.

a) İşlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre (30.09.2017 tarihinde sona eren ara dönem konsolide finansal tablolar) varlık (aktif) toplamına oranı: işlem tutarı 387.824.500 TL, varlık (aktif) toplamı 32.321.873.000 TL olup, %1,2'dir.

b) İşlem tutarının, Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi olan 29.11.2017 tarihinden önceki 6 aylık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değeri 27.579.664.252 TL ve işlem tutarı 387.824.500 TL olup, %1,4 'tür.”

Fırsat Projeleri