Tekirdağ Limanı Yeniden Özelleştirilecek

İlk kez 1997'de özelleştirilip 2012'de kamuya geri dönen Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı yeniden özelleştirilecek.

Tekirdağ Limanı Yeniden Özelleştirilecek
11.10.2017 - Çarşamba

İlk kez 1997'de özelleştirilip 2012'de kamuya geri dönen Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı yeniden özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, özelleştirme ihalesi, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. 

Geçici teminat bedelinin 15 milyon TL olarak belirlendiği ihale için son teklif 20 Aralık 2017'ye kadar verilebilecek.

İLK OLARAK 1997'DE ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı, 100 bin metrekarenin üzerinde bir alanda kurulu bulunuyor ve 2100 metre iskele uzunluğuna sahip. Limanda genel kargo, sıvı ve dökme yük kabul ediliyor. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan demiryolu feribot Tekirdağ Limanı'nı kullanıyor. Feribota bağlanan demiryolu, sınırlı olarak liman için de kullanılabiliyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1997 yılında Akkök Grup’a yıllık 2.6 milyon dolar sözleşme bedeliyle kiralanan liman, işletmesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile irtifak hakkı tesisi ve/veya kullanım izni işlemlerindeki sorunlar nedeniyle 2012 şubat ayında yılında faaliyetini durdurmuş ve mart ayında tekrar Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne devredilmişti.

14 Eylül 2017 tarihinde 30180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuatta ise Tekirdağ Liman Alanına yönelik 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017 tarihli ve 2017/84 sayılı Kararı ile onaylanmıştı.

Fırsat Projeleri