Sessiz Bina İçin Doğru Malzeme Ve Uygulama Gerekiyor

Hakan Plastik, Resmi Gazete’de yayınlanan Ses Yalıtımı Yönetmeliği’nin inşaat sektörü için önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

Sessiz Bina İçin Doğru Malzeme Ve Uygulama Gerekiyor
03.10.2017 - Salı

Hakan Plastik, Resmi Gazete’de yayınlanan Ses Yalıtımı Yönetmeliği’nin inşaat sektörü için önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü`nün(WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü`nün yapmış olduğu araştırmalara göre, birinci derece gürültüler, konforsuzluk, rahatsızlık, sıkılma duygusu, kızgınlık, konsantrasyon ve uyku bozuklukları gibi toplumsal sorunlara yol açıyor.

Gelişen ve değişen yaşam koşulları, insanların bu koşullara bağlı olarak konfor artırıcı unsurlar için beklentisini de artırıyor. Ancak milyonlarca insanın bir arada yaşadığı kentlerde en büyük sorun olan ses/gürültü kirliliğinin önlenmesi, beklentinin ötesinde bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 

Resmi Gazete’de yayınlanan ve bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği”ne göre, yapıların işletimi ve kullanımı esasında insanların maruz kalacağı, iç ve dış kaynaklı gürültülerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amaçlı projelere uygun şartları karşılamaması durumunda yapı ruhsatı da verilmeyecek.

GF Hakan Plastik, “Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği”nin inşaat sektörü açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor. Almanya’da 1970’li yıllarda sesin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle (yüksek tansiyon, baş ağrısı) DIN 4109 normunu oluşturulduğunu belirten yetkililer, insanları rahatsız etmeyecek ses seviyesinin bu normda 35 dB (pis su, sıhhi ve kalorifer tesisatı) olarak belirlendiğini ifade ediyorlar. Bu nedenle özellikle gürültüye çok hassas binalar olarak tanımlanan konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları, kültürel tesisler gibi kullanım alanları için ses yalıtımının gerekliliğini vurguluyorlar. Yetkililer, gürültünün kaynağında azaltılması gerektiğini; bunun için de doğru malzeme ve uygulamanın gerekli olduğunun altını çiziyorlar.
 

Fırsat Projeleri