Riva'da İmza Atmayan O Şirketten Açıklama Geldi

Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, Riva sözleşmesini imzalamama gerekçelerini  "Riva'da imar değişikliği aleyhimize oldu" şeklinde açıkladı.

Riva'da İmza Atmayan O Şirketten Açıklama Geldi
17.08.2017 - Perşembe

Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, Riva sözleşmesini imzalamama gerekçelerini  "Riva'da imar değişikliği aleyhimize oldu" şeklinde açıkladı.

Galatasaray Kulübü'ne ait Riva arazisinin Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen ihalesinin kazananı olan ancak daha sonra sözleşme imzalamayarak hakkını kullanmayan Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, imza kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeyi imzalamama kararında İmar değişikliğinin etkili olduğunu açıklayan Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, 15 Haziran 2017 tarihindeki ihalenin ardından, C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆınca o¨nemli ve ko¨klu¨ imar degˆis¸ikliklerine gidildiği vurgulayarak, "I·mar mevzuatındaki o¨nemli degˆis¸iklikler nedeni ile ihale konusu is¸ yo¨nu¨nden, emsale esas ins¸aat alanında c¸ok ciddi azalmalar meydana gelmis¸tir" ifadelerini kullandı.

Ortaklık tarafından yapılan açıklamada ayrıca imar değişiklikleri sonrası projede aleyhlerine bir durum oluştuğuna dikkat çekilerek, "Yaklas¸ık 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı oldugˆu anlas¸ılmaktadır. Bu durum yazıyla Emlak Konut GYO'ya bildirilmis¸ ancak buna ragˆmen ihale s¸art ve kos¸ullarında revizyona gidilmemis¸, aksine iyiles¸tirme talebimiz reddedilerek, mevcut olumsuz kos¸ullara is¸ ortaklıgˆı tarafından katlanılması gerektigˆi kanaatiyle so¨zles¸me imzalanması istenmiştir" denildi.

İhale tarihinde yu¨ru¨rlu¨kte olan mevzuat kapsamında mevcut imar durumuna go¨re yapılan hesaplama, maliyet, o¨ngo¨ru¨len kar beklentisi gibi kriterler dogˆrultusunda teklif fiyatı belirlendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: "Mevzuat degˆis¸ikligˆi nedeni ile emsale esas ins¸aat alanındaki azalma nedeni ile s¸irketimizin dahil oldugˆu is¸ ortaklıgˆı magˆdur duruma du¨s¸mu¨s¸tu¨r. Gelinen son durumda hukuki yollar ile hakkımızı arama konusunda yasal giris¸imleri bas¸lattıgˆımızı bildirir, saygılar sunarız"

İHALE SÜRECİNİN ARDINDAN NELER YAŞANMIŞTI?

Söz konusu Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, arsa satışı karşılığı 3.1 milyar TL satış toplam geliri ve 1 milyar 178 milyon şirket payıyla (942 milyon TL Galatasaray, 236 milyon TL Emlak Konut GYO) ihaleyi kazanmıştı.

İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin sunduğu teklif de 3 milyar 808 milyon TL toplam gelir ve 952 milyon TL şirket payı olarak belirtilmişti.

Fırsat Projeleri