Profesör Tunçay'dan 'Şehirleşme' Uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Hayriye Eşbah Tunçay, şehirlerin doğayla uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Profesör Tunçay'dan 'Şehirleşme' Uyarısı
20.11.2017 - Pazartesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Hayriye Eşbah Tunçay, şehirlerin doğayla uyumlu olması gerektiğini söyledi. Hayriye Eşbah Tunçay, kentleşme politikalarının insanın doğayla uyumlu olacak şekilde yaşamasını kurgulayacak şekilde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Şehirleşme ve getirdiği sonuçlara yönelik değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tunçay, kentleşme politikalarının insanın doğayla uyumlu olacak şekilde yaşamasını kurgulayacak şekilde ele alınması gerektiğini öne sürerek, "Bunun iyi örneklerini oluşturmamız için elimizde fırsatlar var” dedi.

Peyzajıninsanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri tabii veya insanî unsurların etkileşiminin sonucu oluşan bir alan anlamına geldiğini belirten  Hayriye Eşbah Tunçay, "Yaşadığımız ortamda yapılar dışında gördüğümüz her tür açık alan ve yeşil alan Peyzaj Mimarlığı eylem alanıdır. Peyzaj yapılı ve doğal çevre arasındaki etkileşimi kurgulayan bir olgudur, sağlıklı bir kent ortamı yaratmanın vazgeçilmez unsurudur. Bir şehrin yaşanabilir kılınması için peyzaj alanlarına ihtiyaç vardır. Buraları sadece fiziksel boşluklar olarak görmemek lazım, sosyal boyutunu da hesaba katarak tasarımlarımızı zenginleştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

YAPI KÜTLELERİ İNSAN ÖLÇEĞİNDE GEREKİYOR

Tunçay, son zamandaki söylemlerde yatay kentleşme kavramı yer aldığını anmısatarak, şöyle devam etti: "Yatayda mimarinin gelişmesi kentleri insan ölçeğine indirgemek açısından son derece önemlidir. Aslında temelinde arazinin etkin kullanımının sağlanması ve kentin yağ lekesi gibi çevresindeki kıymetli orman ve tarım arazilerine yayılmasının önlenmesi prensibi yatan dikey kentleşmenin, ülkemizde tam da amacına yönelik bir kent-kır ilişkisi yaratamadığını görmekteyiz. Sonuç olarak kentlerimiz rüzgarın işlemediği, ışığın yeterince alınamadığı, kentsel ısı adası etkisinin hissedildiği, iklimsel konforu düşük alanlar olmaktadırlar. Buna ek olarak kentsel mekan unsurlarının insan ölçeğinden uzaklaşması gibi bir sorunu giderek daha fazla yaşamaktayız. Yapı kütlelerinin çok daha insan ölçeğinde olması gerektiğini savunan yatay kentleşme burada bahsedilen bir takım sorunların önüne geçilmesinde önemli bir fırsat sunabilir"

YATAY ŞEHİRLERDE ARAZİ ETKİN KULLANILMALI

Yatay şehirleşme faaliyetlerinde de arazinin etkin kullanılmasının gözetilmesi gerektiğini aktaran Tunçay, "Yani kent çeperindeki önemli tarım arazilerini ve orman alanlarını korumak şart. Kent içinde ise, yatay şehirleşme ile iyi ölçeklendirilmiş boşluklar ve parklar yapılmalı ki insanlar için nefes alacak alanlar oluşturulsun" diye konuştu.

Fırsat Projeleri