Nesko Teknik Danışmanlık Ve İnş. A.Ş. Kuruldu

Nesko Teknik Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, 50 bin TL sermaye ile 09.08.2017 tarihinde kurularak faaliyetlerine başladı.

Nesko Teknik Danışmanlık Ve İnş. A.Ş. Kuruldu
09.08.2017 - Çarşamba

Nesko Teknik Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, 50 bin TL sermaye ile 09.08.2017 tarihinde kurularak faaliyetlerine başladı. 

Nesko Teknik Danışmanlık ve İnş. A.Ş. "Yurt içinde ve dışında sanayi, madencilik, enerji, bayındırlık, ulaştırma, taşıma ve turizm konuları ile ilgili bilcümle proje, inşaat, montaj islerini üstlenir kısmen veya anahtar teslimi yapar ya da tüm bu konularda danışmanlık hizmeti verir. Yurt içinde ve dışında her türlü içme ve kullanma sularının fiziksel veya kimyasal usullerle tasfiyesini sağlayacak tesislerin proje, inşaat, montaj, işletmeye alınma islerini üstlenir, kısmen veya anahtar teslimi yapar. Yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle 1 no’lu bentte yazılı olan islerle ilgili olarak teknik bilgi, lisans, know-how marka ve sınaî mülkiyete giren sair haklar konusunda alım satım ...... ve ana sözleşmesinde yazılı işler" konularında faaliyet gösterecek.

Nesko Teknik Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, Akat Mah. Meydan Cad.N.4/22 Beşiktaş adresinde faaliyet gösterecek.

Fırsat Projeleri