Müteahhitler Giderler İçin Çözüm Arıyor

Müteahhitler, arsa sahibi adına emlak vergisi, harçlar, su ve elektrik gibi harcamalarının gider olarak gösterilmesini teklif etti.

Müteahhitler Giderler İçin Çözüm Arıyor
19.09.2017 - Salı

Müteahhitler, inşaat sektörünün yakındığı arsa yükünün hafifletilmesi için arsa sahibi adına emlak vergisi, harçlar, su ve elektrik gibi harcamalarının gider olarak gösterilmesini teklif etti.

Maliye Bakanlığı’nda sıklıkla düzenlenen ‘özelge’ uygulamalarının sektörde kafa karışıklığına yol açmasından yakınan gayrimenkul sektörü yetkilileri, kat/hasılat payı inşaat işlerinde özelge değişiklikleri nedeniyle bunaldıklarını belirterek arsa yükünün hafifletilmesi için önerilerde bulundu.

Yetkililer, Maliye Bakanlığı’ndan inşaat işlerinde arsa sahibi adına emlak vergisi, ruhsat, harç, belediye, su, elektrik şirketlerine yaptıkları ödemelerin Vergi Usul Kanununun (VUK) 3/B maddesi kapsamında inşaatı yapan şirketin harcamaları arasında gösterilmesine imkan tanınması yönünde talepte bulundu.

TALEP DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu talebin yeni olmadığını dile getiren yetkililer, geçmişte bunun başarılı bir şekilde uygulandığına da dikkat çekiyor. Arsa sahipleri adına yapılan ödemelerin sözleşme hükmünde bulunması ve belgelendirilmesi halinde müteahhitlik şirketinin gideri olarak kabul eden Maliye, KDV’sinin de indirim konusu yapılmasına imkan tanıdı. Ancak vergi mevzuatlarında bir değişiklik olmadığı halde Maliye Bakanlığı’nca verilen özelgeler üzerinden görüş değişikliği olması nedeniyle bunun uygulamadan kalktığı da belirtiliyor.

KDV İNDİRİMİ YAPILMAYACAK HÜKMÜ MALİYETİ ŞİŞİRİYOR

Bu arada sektör yetkilileri, maliyede “vergi kanunlarıyla kabul edilen haller hariç olmak üzere, vergi sorumluluğu açısından yapılan sözleşmelerin vergi dairelerini bağlamayacağı” yönünde bir görüş değişikliği oluştuğunu kaydederken, ardından da fatura veya benzeri belgelerin arsa sahipleri adına düzenlenmesi halinde inşaat şirketinin gideri olarak dikkate alınmayacağı ve KDV indirimi yapılamayacağı hükmünün getirilmesinin sektörün arza yükünü maliyetlerini şişirdiğine dikkat çekiyor.

FATURA ŞARTI GETİRİLDİ O DA KALKTI

Maliye Bakanlığı’nın daha sonra bu görüşünü biraz esnettiğini anlatan sektör yetkilileri, şunları kaydetti: “Arsa sahibi adına yaptığımız emlak vergisi, ruhsat, harç, belediye, su, elektrik harcamalarını sözleşme gereği arsa sahibi de bize fatura ediyordu. Ancak bu konuda da daha sonra bir özelge getirildi ve arsa sahipleri tarafından yansıtma faturası olsa bile inşaat şirketlerinin bu harcamaları giderden düşmesi önlendi.”

UZMAN GÖRÜŞÜ

Konuya ilişkin Yeminli Mali Müşavir (YMM) Abdullah Tolu ise yaptığı değerlendirmede Maliye Bakanlığı’nın ilk uygulamaya dönüp mevcut sorunu kökten çözmesi gerektiğini kaydederek, bu kapsamda vergi uygulamasında işle ilgili yapılan harcamaların VUK kapsamında belgelendirilmesi ve belgelerin VUK’un 227 ve 230. maddelerine göre mükellefler adına düzenlenmiş olmasının yeterli olduğunu söyledi.

Kat/hasılat payı karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahipleri adına müteahhitlerce katlanılan gider ve maliyetlerin, VUK’un 3/B maddesi gereği müteahhitlerin safi gelir ve kazancının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabileceğini de vurgulayan Abdullah Tolu, "Bunun için de arsa sahipleri adına ödemeler; yapılan işle ilgili ise taraflar arasında yapılan sözleşmede bu ödemelerin müteahhitler tarafından yapılacağına dair bir hüküm varsa, ödeme müteahhitler tarafından yapılmış ve bu husus ödeme belgeleri ile ispat ve tevsik edilebiliyorsa müteahhit/inşaat şirketleri doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmalı ve KDV’si de indirim konusu yapılmalı” şeklinde konuştu.

Fırsat Projeleri