Maltepe İlçesinde 14.4 Milyar Değerinde Satılık Arsa

İstanbul Deftardarlığı, İstanbul'un en gözde ilçelerinden Maltepe'de 14 milyon 460 bin TL bedelli arsayı satışa çıkardı. Satış ihale usulü gerçekleştirilecek. İhale tarihi ise 10 Temmuz olarak açıklandı.

Maltepe İlçesinde 14.4 Milyar Değerinde Satılık Arsa
29.06.2018 - Cuma

İstanbul Deftardarlığı, İstanbul'un en gözde ilçelerinden Maltepe'de 14 milyon 460 bin TL bedelli arsayı satışa çıkardı. Satış ihale usulü gerçekleştirilecek. İhale tarihi ise 10 Temmuz olarak açıklandı.

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre  Maltepe ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi, Narlı Çifliği mevkiide yer alan taşınmaz ihale usulü ile satışa sunuluyor. 2 bin 408 metrekare alana sahip arsa için 14 milyon 460 bin lira tahmini satış bedeli, 4 milyon 338 bin lira tutarında ise geçici teminat bedeli talep ediliyor.

SATIŞ İHALE USULÜ

Arsa satışına ilişkin verilen bilgilerde ise "Kapalı teklif usulü ile satışı gerçekleşecek olan taşınmazsın ihalesi; 10 Temmuz 2018 günü, saat 11.00'de İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilek." ifadelerine yer verildi.

Arsa ve Satışa ilişkin bilgilerin tamamı ise şöyle: 

"İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:
KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazın satış ihalesi 10/07/2018 günü yapılacaktır.)

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 vd. maddelerine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yukarıda belirtilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.
2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.
4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.
5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.
6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur."

Fırsat Projeleri

Queen Bomonti

İSTANBUL / ŞİŞLİ

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Eston Şehir Koru

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Nef Reserve Kandilli

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Nef Ortayaka

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Çekmeköy

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Ev Değiştirme Kampanyası