Mahkeme, Mega Liman Projesini İptal Etti

Bakırköy Ataköy'de deniz doldurularak inşa edilecek yat limanı yapımı için verilen ruhsatlar mahkemece iptal edildi.

Mahkeme, Mega Liman Projesini İptal Etti
14.08.2017 - Pazartesi

Bakırköy Ataköy'de deniz doldurularak inşa edilecek yat limanı yapımı için verilen ruhsatlar mahkemece iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen inşaat ruhsatların iptali İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yapıldı.

NELER OLMUŞTU?

Ataköy sahilde ‘Mega Yat Limanı’ adı altında başlatılan yeni projede deniz 140 bin metrekare yani 10 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir kara oluşturulmuştu. 140 bin metrekarelik dolgu alanında 3 katlı ticaret ve eğlence merkezi, 2 katlı lokanta ve gazino, 2 katlı kongre merkezi, 5 katlı yönetim ofisi, 5 katlı tekne satış ofisi, 724 ve 320 araçlık açık otopark ve ayrıca 5 ayrı yerde 32 araçlık açık otopark, tekne onarım ofisleri, yüzme havuzları yer alacaktı. Projenin inşası için Bakırköy Belediyesi’nden inşaat ruhsatı istendi. Belediye onaylı vaziyet planı olmadığı gerekçesiyle inşaat ruhsat talebini reddetti. 

Proje sahibi şirket 644 sayılı KHK’nın 2. maddesi gereği inşaat ruhsatlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldı. Bakırköy Belediyesi de bu duruma tepki olarak 6 Kasım 2016 pazar günü belediyenin bahçesinde referandum yaptı. 'Ataköy Yat Limanı ve Ek Projelerini Kamuoyuna soruyoruz’’ pankartı asılarak halkın sandığa gitmesi istendi. Sayım sonucunda, oy kullanan 3 bin 458 kişiden bin 988’inin “evet”, bin 451’inin “hayır” yönünde tercihte bulunmasına rağmen Bakırköy Belediyesi ruhsat konusundaki tavrını değiştirmedi.

BAKIRKÖY ÇEVRE DOSTLARI DERNEĞİ'NDEN DAVA

Bu gelişmelerin ardından Bakırköy Çevre Dostları Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu ruhsat ile ilgili kararı İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Açılan dava sonucu mahkeme bilirkişi raporunu da dikkate alarak 18.07.2017 günü ruhsatı iptal etti. 

Mahkeme iptal gerekçesini ise şöyle sıraladı: "Bakırköy Belediyesi’ne müracaat edildiği tarihte, henüz geçerli bir vaziyet planı bulunmadığı, nitekim söz konusu şirketlerin bu durumu bildiği için öncesinde yeni vaziyet planı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, bakanlığın yetkinin Bakırköy Belediyesinde olduğunu belirtmesi üzerine belediyeye başvuru yaptığı, dolayısıyla yapıya ait mimari projenin bakanlıkça ruhsat verildiği tarihteki vaziyet planına uygun olmadığı, dolayısıyla Bakırköy Belediyesince anılan şirketlerin ruhsat başvurularının sürüncemede bırakıldığından söz etme olanağı bulunmadığı, davalı idarece belediyece düzenlenecek yeni vaziyet planı yürürlüğe girmesinin akabinde inşaatı yürüten şirketlerin Belediyeye anılan vaziyet planı dikkate alınarak ruhsat başvurusu yapması beklenmeden düzenlendiği dava konusu inşaat ruhsatlarında yetki yönünden hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dav a konusu ruhsatların iptaline karar verildi"

Fırsat Projeleri