Konutta En Büyük Harcama Kiraya Yapılıyor

Hanehalkı bütçe araştırması 2016 yılı sonuçlarına göre toplam hanehalkı harcaması içinde konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. 

Konutta En Büyük Harcama Kiraya Yapılıyor
27.09.2017 - Çarşamba

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, konut ve kira harcamalarının içinde en büyük payı yüzde 66,8 ile gerçek ve izafi kira oluştururken, yüzde 10,9'unu gaz, sıvı ve katı yakıtlar, yüzde 9’unu ise elektrik harcamaları oluşturdu.
Konut harcamalarının yüzde 7,8'i konutla ilgili çeşitli hizmetlere (su, kanalizasyon vb.) ve yüzde 5,5'i ise konutun bakım ve onarım giderlerine ayrıldı.

En düşük gelirli birinci yüzde 20’lik dilimdeki hanelerin konut harcamaları içinde gerçek ve izafi kiranın payı yüzde 66 iken, en yüksek gelirli hanelerde bu oran yüzde 69,1 oldu. Birinci yüzde 20'lik gruptaki hanelerde konut harcamaları içinde gaz, sıvı ve katı yakıtların payı yüzde 12,8, elektrik harcamalarının payı yüzde 10,6 olurken, beşinci yüzde 20’lik dilimdeki hanelerde gaz, sıvı ve katı yakıtların payı yüzde 8,9, elektrik harcamalarının payı ise yüzde 7,4 oldu.

Fırsat Projeleri